ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ

НА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 ГОДИНА,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 НА 2 ОКТОМВРИ 2017 Г., ПОНЕДЕЛНИК, ОТ 11.00 ЧАСА

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ

БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ.

 

СРЕЩАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС

ОТ ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

 С ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2017 Г. ОТ 14.00 ЧАСА

В АУДИТОРИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ” (102), УЧЕБЕН КОРПУС 3

НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

 

 

 

НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!

 

 

ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ГЪЛЪБОВ,

ДЕКАН НА ФМИ

 

СПОДЕЛИ В