Списъчен състав на Атестационната комисия за периода 2011-2015 година

(съгласно ректорска заповед № РЗ – 1420 от 13.09. 2011 г.)
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА АТЕСТАЦИОННАТА КОМИСИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 ГОДИНА

Председател: доц. д-р Румен Христов Янков

Секретар: доц. д-р Мария Иванова Иванова

Членове: доц. д-р Росина Людмилова Костова

доц. д-р Стефан Иванов Анчев

доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов

СПОДЕЛИ В