Списъчен състав на Атестационната комисия за периода 2015-2020 година

(актуализиран с ректорска заповед № РД-10-1540/1.09.2019 г.)

Председател:

 • проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

Секретар:

 • доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов

Членове:

 1. проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 2. доц. д-р Лора Дончева Григорова 
 3. доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 4. Нели Иванова Николова, директор на ПГЕ „А.С. Попов“
 5. Йордан Стефанов Миновски, спец. „Регионално развитие и геоикономика“, II курс

(актуализиран с ректорска заповед № РД-10-42 от 20.01.2017 г.)

Председател:

 • проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

Секретар:

 • доц. д-р Галин Богданов Петров

Членове:

 1. проф. д-р Мария Иванова Иванова
 2. проф. д-р Пламен Христов Павлов
 3. доц. д-р Олег Ангелов Александров
 4. Нели Иванова Николова , директор на ПГЕ „А.С. Попов“, гр. Велико Търново – представител на потребителите на кадри
 5. Габриела Ангелова Димитрова , Ф№ 53765, специалност „История“, II курс, редовно обучение – представител на студентите

(съгласно ректорска заповед № РД-10-1309 от 29.09.2015 г.)

Председател:

 • проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

Секретар:

 • доц. д-р Слави Петров Димитров

Членове:

 1. доц. д-р Олег Ангелов Александров
 2. доц. д-р Галин Богданов Петров
 3. проф. д-р Пламен Христов Павлов
 4. проф. д-р Мария Иванова Иванова
СПОДЕЛИ В