РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС ПО ВТОРИ ЕЗИК

име специалност първи език втори език
1 Авигея Ташева Ташева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
2 Аделина Христова Дамянова Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
3 Адриана Бориславова Грънчарова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) испански език италиански
4 Адрияна Владимирова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) немски език английски
5 Ажда Ергин Халил Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език нидерландски
6 Александър Йорданов Петров Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език португалски
7 Анабел Илиянова Некова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език испански
8 Ангел Димитров Димитров Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език нидерландски
9 Антонина Стоянова Христова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) френски език испански
10 Ася Александрова Даскалова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език френски
11 Биляна Ивова Иванова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
12 Биляна Милкова Димитрова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
13 Божана Иванова Никова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език японски език
14 Божена Петкова Йорданова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език новогръцки език
15 Божидар Альошев Абаджиев Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
16 Божидар Бориславов Лазаров Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език китайски език
17 Божидар Иванов Божилов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език японски език
18 Бориса Христова Глушкова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
19 Валентин Валентинов Апостолов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език японски език
20 Ваня Тенева Тенева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език португалски
21 Василета Христова Големинова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език руски език
22 Велислава Гечева Стоянова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език китайски език
23 Венелина Красимирова Кънчева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език румънски език
24 Венцислава Атанасова Иванова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
25 Веселина Драганова Драганова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език нидерландски
26 Виктория Боянова Георгиева Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
27 Виктория Стоянова Пеловска Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
28 Виктория Тихомирова Тодорова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език китайски език
29 Владимир Веселинов Стойчев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език руски език
30 Владимир Красимиров Господинов Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език румънски език
31 Владимир Лъчезаров Богданов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език сръбски и хърватски език
32 Габриева Динева Стайкова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
33 Габриел Красимиров Иванов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
34 Габриела Георгиева Георгиева Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
35 Габриела Иванова Лазарова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език новогръцки език
36 Габриела Илиянова Илиева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
37 Габриела Николаева Николова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
38 Габриела Пламенова Николова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
39 Габриела Росенова Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език български език руски език
40 Галин Господинов Господинов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
41 Галина Петрова Петрова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език руски език
42 Георги Красимиров Георгиев Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език румънски език
43 Георги Христов Василев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
44 Гергана Миткова Дамянова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
45 Глория Цанкова Георгиева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език испански
46 Даниел Атанасов Тасев Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език румънски език
47 Даниел Дилянов Нейков Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
48 Даниел Емилов Хаджиев Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
49 Даниел Цветанов Георгиев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език италиански
50 Даниела Анчева Станева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език френски
51 Даяна Стефанова Недева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) испански език португалски
52 Денислава Стоянова Атанасова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език испански
53 Деница Валентинова Шишкова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
54 Деница Стоянова Ангелова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
55 Десислава Георгиева Трендафилова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език румънски език
56 Диана Аспарухова Живодарова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
57 Дилян Светозаров Дяков Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
58 Димитра Димитрова Мицова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език корейски език
59 Димитър Емилов Димитров Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език нидерландски
60 Доан Танеров Даудов Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
61 Доротея Стойчева Георгиева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) руски език китайски език
62 Драгомир Константинов Басанов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език китайски език
63 Драгомира Стефанова Кирова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език нидерландски
64 Ебру Орхан Сали Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) немски език френски
65 Ева Йовова Йорданова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) испански език новогръцки език
66 Елена Здравкова Лалева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език японски език
67 Елеонора Искренова Георгиева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) испански език сръбски и хърватски език
68 Елеонора Христова Ганчева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) френски език италиански
69 Елица Атанасова Атанасова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
70 Емил Катов Йорданов Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език корейски език
71 Звезделина Христова Филипова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език корейски език
72 Златин Петров Павлов Педагогика на обучението по български език и чужд език български език китайски език
73 Зорница Емилова Кадишева Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език сръбски и хърватски език
74 Ива Стоянова Тонева Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
75 Иван Адриянов Димитров Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език португалски
76 Иван Атанас Янакиев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) немски език нидерландски
77 Иван Кирилов Кунев Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
78 Иван Станиславов Иванов Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език френски
79 Йоана Димитрова Костадинова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език корейски език
80 Йоана Ивайлова Стаменова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език испански
81 Карина Венкова Топалова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
82 Катя Ивелинова Богданова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
83 Катя Светлозарова Русева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език френски
84 Кирил Миленов Височков Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) френски език английски
85 Красен Милчев Минчев Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език руски език
86 Кристина Галимирова Иванова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език италиански
87 Кристина Данчева Йошовска Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език италиански
88 Кристина Емилова Евтимова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език португалски
89 Кристина Емилова Янева Педагогика на обучението по български език и чужд език български език китайски език
90 Кристина Константинова Питева Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език румънски език
91 Кристиян Емилов Кирилов Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
92 Кристияна Любомирова Георгиева Балканистика новогръцки език
93 Лидия Орлинова Тодорова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език руски език
94 Лора Стефанова Жечева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) немски език английски
95 Лъчезар Василев Нейков Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език румънски език
96 Людмил Веселинов Иванов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език сръбски и хърватски език
97 Магдалена Благоева Василева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език нидерландски
98 Маргарита Диянова Герганова Педагогика на обучението по български език и чужд език български немски
99 Мариела Илкова Петрова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
100 Мариела Николаева Николова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език френски
101 Марийка Александрова Игнатова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) руски език италиански
102 Маринела Красимирова Коева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) испански език английски
103 Мария Иванова Ламбова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
104 Мария Николова Риджакова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
105 Мартин Пламенов Христов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език сръбски и хърватски език
106 Мартина Димитрова Димитрова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
107 Мартина Марианова Мартинова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
108 Мартина СТефанова Петрова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
109 Мая Пламенова Петкова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
110 Миглена Илиева Стефанова Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
111 Микаел Крикор Крикорян Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език румънски език
112 Мила Чудомирова Пенева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) френски език италиански
113 Милена Андрианова Андреева Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
114 Миляна Милянова Малева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език японски език
115 Мирела Стефанова Стефанова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
116 Михаела Пламенова Младенова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) немски език английски
117 Натали Анатоли Антонова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език френски
118 Натали Николаева Василева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език френски
119 Николай Валентинов Вълчев Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език китайски език
120 Николета Антонова Андонова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) френски език новогръцки език
121 Ния Драговестова Петрова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
122 Оля Драгомирова Нешкова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
123 Павел Димитров Павлов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език сръбски и хърватски език
124 Павел Ив. Маринов Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език нидерландски
125 Павла Ивова Михайлова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език италиански
126 Петър Игнатов Папазов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език румънски език
127 Петър Миленов Цветков Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
128 Петя Стефанова Станева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език португалски
129 Пламен Йорданов Илиев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език португалски
130 Пламен Миленов Бонжолов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
131 Пламена Иванова Пейчева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език китайски език
132 Пламена Николаева Проданова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език корейски език
133 Пресиян Андреев Тодоров Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език сръбски и хърватски език
134 Преслава Минкова Йовева Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм немски език новогръцки език
135 Ренета Мирославова Марекова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) немски език английски
136 Ренета Миткова Христова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език италиански
137 Росен Иванов Иванов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език румънски език
138 Росен Стефанов Сгурев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
139 Росица Живкова Узунова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) руски език новогръцки език
140 Самуил Бисеров Вакинов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
141 Светлана Калинова Илчева Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
142 Силвия Мирославова Ризанова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език китайски език
143 Симеон Иванов Симеонов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език сръбски и хърватски език
144 Симеон Станков Фугеджиев Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език китайски език
145 Симона Антонова Андонова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) френски език новогръцки език
146 Симона Здравкова Великова Педагогика на обучението по български език и чужд език български език руски език
147 Симона Красимирова Кирилова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език испански
148 Симона Петрова Парушева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език китайски език
149 Симона Русева Карова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език италиански
150 Славея Свиленова Петрова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
151 Снежина Иванова Иванова Балканистика новогръцки език
152 Станимира Георгиева Георгиева Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език португалски
153 Станислава Пламенова Петкова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език испански
154 Стела Недева Петкова Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език немски
155 Стефан Пламенов Петров Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език сръбски и хърватски език
156 Теодор Любомиров Димитров Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език френски
157 Тони Живкова Тенева Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
158 Христалина Емилова Едрева Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език руски език
159 Християн Мариянов Цвятков Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
160 Цветалина Иванова Иванова Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
161 Цветелин Светлинов Ангелов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език нидерландски
162 Цветнин Иванов Апостолов Приложна Лингвистика. Английски и втори чужд език с Информационни Технологии английски език немски
163 Цветомир Николаев Колев Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
164 Чудомир Добринов Ченков Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език японски език
165 Юлия Стоянова Атанасова Приложна Лингвистика с два чужди езика и Международен Туризъм английски език новогръцки език
166 Янко Георгиев Чойнев Приложна Лингвистика с два чужди езика (преводачески профил) английски език китайски език
СПОДЕЛИ В