СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - ЯПОНСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Биляна Ивова Иванова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
2 Божана Иванова Никова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език японски език
3 Божидар Иванов Божилов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език японски език
4 Валентин Валентинов Апостолов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език японски език
5 Габриева Динева Стайкова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
6 Габриела Илиянова Илиева ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
7 Георги Христов Василев ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
8 Дилян Светозаров Дяков ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
9 Елена Здравкова Лалева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език японски език
10 Елица Атанасова Атанасова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
11 Мартина Марианова Мартинова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
12 Миляна Милянова Малева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език японски език
13 Петър Миленов Цветков ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
14 Светлана Калинова Илчева ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език
15 Чудомир Добринов Ченков ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език японски език

 

СПОДЕЛИ В