СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - ФРЕНСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Ася Александрова Даскалова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски френски
2 Даниела Анчева Станева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски френски
3 Ебру Орхан Сали ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) немски френски
4 Иван Станиславов Иванов ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски френски
5 Катя Светлозарова Русева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски френски
6 Мариела Николаева Николова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски френски
7 Натали Анатоли Антонова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски френски
8 Натали Николаева Василева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски френски
9 Теодор Любомиров Димитров ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски френски

 

СПОДЕЛИ В