СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Владимир Лъчезаров Богданов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език сръбски и хърватски език
2 Елеонора Искренова Георгиева ПЛ с два чужди езика - преводачески профил испански език сръбски и хърватски език
3 Зорница Емилова Кадишева ПЛ с два чужди езика + МТ английски език сръбски и хърватски език
4 Людмил Веселинов Иванов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език сръбски и хърватски език
5 Мартин Пламенов Христов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език сръбски и хърватски език
6 Павел Димитров Павлов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език сръбски и хърватски език
7 Пресиян Андреев Тодоров ПЛ с два чужди езика + МТ английски език сръбски и хърватски език
8 Симеон Иванов Симеонов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език сръбски и хърватски език
9 Стефан Пламенов Петров ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език сръбски и хърватски език

 

СПОДЕЛИ В