СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - РУСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Бориса Христова Глушкова Педагогика на обучението по български език и чужд език български език руски език
2 Василета Христова Големинова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език руски език
3 Виктория Георгиева ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език руски език
4 Владимир Веселинов Стойчев ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език руски език
5 Габриела Росенова Иванова Педагогика на обучението по български език и чужд език български език руски език
6 Галина Петрова Петрова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език руски език
7 Деница Валентинова Шишкова ПЛ с два чужди езика +МТ английски език руски език
8 Ива Стоянова Тонева ПЛ с два чужди езика +МТ английски език руски език
9 Красен Милчев Минчев ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език руски език
10 Лидия Орлинова Тодорова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език руски език
11 Мариела Илкова Петрова ПЛ с два чужди езика +МТ английски език руски език
12 Мартина Димитрова Димитрова ПЛ с два чужди езика +МТ английски език руски език
13 Симона Здравкова Великова Педагогика на обучението по български език и чужд език български език руски език
14 Славея Свиленова Петрова ПЛ с два чужди езика +МТ английски език руски език
15 Христалина Едрева ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език руски език

 

СПОДЕЛИ В