СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - РУМЪНСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Венелина Красимирова Кънчева ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език румънски език
2 Владимир Красимиров Господинов ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език румънски език
3 Георги Красимиров Георгиев ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език румънски език
4 Даниел Атанасов Тасев ПЛ с два чужди езика + МТ английски език румънски език
5 Десислава Георгиева Трендафилова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език румънски език
6 Кристина Константинова Питева ПЛ с два чужди езика + МТ английски език румънски език
7 Лъчезар Василев Нейков ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език румънски език
8 Микаел Крикор Крикорян ПЛ с два чужди езика + МТ английски език румънски език
9 Петър Игнатов Папазов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език румънски език
10 Росен Иванов Иванов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език румънски език

 

СПОДЕЛИ В