СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - ПОРТУГАЛСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Александър Йорданов Петров ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски португалски
2 Ваня Тенева Тенева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски португалски
3 Даяна Стефанова Недева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) испански португалски
4 Иван Адриянов Димитров ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски португалски
5 Кристина Емилова Евтимова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски португалски
6 Петя Стефанова Станева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски португалски
7 Пламен Йорданов Илиев ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски португалски
8 Станимира Георгиева Георгиева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски португалски

 

СПОДЕЛИ В