СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - НИДЕРЛАНДСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Ажда Ергин Халил ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски нидерландски
2 Ангел Димитров Димитров ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски нидерландски
3 Веселина Драганова Драганова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски нидерландски
4 Димитър Емилов Димитров ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски нидерландски
5 Драгомира Стефанова Кирова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски нидерландски
6 Иван Атанас Янакиев ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) немски нидерландски
7 Магдалена Благоева Василева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски нидерландски
8 Павел Ив. Маринов ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски нидерландски
9 Цветелин Светлинов Ангелов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски нидерландски

 

СПОДЕЛИ В