СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - НЕМСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Авигея Ташева Ташева ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
2 Венцислава Атанасова Иванова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
3 Виктория Стоянова Пеловска ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
4 Габриел Красимиров Иванов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
5 Габриела Николаева Николова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
6 Даниел Дилянов Нейков ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
7 Деница Стоянова Ангелова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
8 Доан Танеров Даудов ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
9 Катя Ивелинова Богданова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
10 Кристиян Емилов Кирилов ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
11 Маргарита Диянова Герганова Педагогика на обучението по български език и чужд език  български немски
12 Самуил Бисеров Вакинов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
13 Стела Недева Петкова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски немски
14 Християн Мариянов Цвятков ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
15 Цветалина Иванова Иванова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски
16 Цветнин Иванов Апостолов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски немски

 

СПОДЕЛИ В