СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - ИТАЛИАНСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Адриана Бориславова Грънчарова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) испански италиански
2 Даниел Цветанов Георгиев ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски италиански
3 Елеонора Христова Ганчева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) френски италиански
4 Кристина Галимирова Иванова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски италиански
5 Кристина Данчева Йошовска ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски италиански
6 Марийка Александрова Игнатова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) руски италиански
7 Мила Чудомирова Пенева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) френски италиански
8 Павла Ивова Михайлова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски италиански
9 Ренета Миткова Христова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) английски италиански
10 Симона Русева Карова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски италиански

 

СПОДЕЛИ В