СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - КОРЕЙСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Габриела Пламенова Николова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
2 Галин Господинов Господинов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
3 Гергана Миткова Дамянова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
4 Даниел Емилов Хаджиев ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
5 Димитра Димитрова Мицова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език корейски език
6 Емил Катов Йорданов ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език корейски език
7 Звезделина Христова Филипова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език корейски език
8 Иван Кирилов Кунев ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
9 Йоана Димитрова Костадинова ПЛ с два чужди езика - преводачески профил английски език корейски език
10 Мария Николова Риджакова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
11 Мартина СТефанова Петрова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
12 Пламен Миленов Бонжолов ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език
13 Пламена Николаева Проданова ПЛ. Английски и втори чужд език с ИТ английски език корейски език

 

СПОДЕЛИ В