СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 1 КУРС, С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ

име специалност първи език втори език 
1 Аделина Христова Дамянова Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
2 Адрияна Владимирова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) немски английски
3 Божидар Альошев Абаджиев Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
4 Габриела Георгиева Георгиева Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
5 Кирил Миленов Височков ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) френски английски
6 Лора Стефанова Жечева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) немски английски
7 Маринела Красимирова Коева ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) испански английски
8 Миглена Илиева Стефанова Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
9 Милена Андрианова Андреева Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
10 Михаела Пламенова Младенова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) немски английски
11 Ренета Мирославова Марекова ПЛ с два чужди езика (преводачески профил) немски английски
12 Тони Живкова Тенева  Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски
13 Цветомир Николаев Колев Педагогика на обучението по български език и чужд език български английски

 

СПОДЕЛИ В