Факултетска комисия по управление на качеството и акредитацията (мандат 2015-2019)

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

НА

ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА

 

КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

 

(избрана на заседание на ФС на ИФ от 23 септември 2015 година (протокол № ФД-03-11)

(изменена с решение на ФС на ИФ от 12 юни 2017 година (протокол № ФД-03-06) и  решение на ФС на ИФ от 5 декември 2017 година (протокол № ФД-03-14)

Председател

доц. д-р Николай Ангелов Кънев – зам.-декан по научна дейност и управление на качеството

Членове:  

І. За управление на качеството:

 1. доц. д-р Петя Димитрова Събева – зам.-декан по работа със студенти и акредитация
 2. доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов
 3. гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова


ІІ. За акредитацията:

 1. доц. д-р Виолета Петрова Гергиева
 2. доц. д-р Галин Богданов Петров

ІІІ. За рейтинговата система:

 1. доц. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 2. гл. ас. д-р Татяна Стефанова Астарджиева


ІV. Представители от катедрите в ИФ:

 1. доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева – катедра „Стара и средновековна история“
 2. доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов – катедра „Нова и най-нова обща история“
 3. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова – катедра „Нова и най-нова история на България“
 4. ас. Мария Петрова Петрова – катедра „География“
 5. преп. Димитър Сергеев Димитров – катедра „Археология“

Представителите на катедрите се явяват и отговорници по качеството в съответната катедра.


V. Представител от студентите:

 1. Станислава Георгиева Дачовска, № 51840, специалност „История и география“, 3 курс, редовно обучение

VІ. Представител от докторантите:

 1. докторант Симеон Станиславов Бояджиев – научна специалност "Средновековна обща история", редовна форма на обучение

VІІ. Представител на потребителите:

 1. Кина Котларска – директор на СОУ „Емилиян Станев, гр. Велико Търново (професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“)
 2. д-р Иван Църов – директор на РИМ, гр. Велико Търново (професионално направление 2.2. История и археология)
 3. доц. д-р Светла Димитрова – АЕК „Етър“, гр. Габрово (професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата)
 4. инж. Розалия Личева – началник на РИО, гр.Велико Търново (професионално направление 4.4. Науки за земята)
 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

НА

ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА


КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА


(избрана на заседание на ФС на ИФ от 23 септември 2015 година (протокол № ФД-03-11)

(изменена с решение на ФС на ИФ от 12 юни 2017 година (протокол № ФД-03-06)

Председател:  

доц. д-р Николай Ангелов Кънев – зам.-декан по научна дейност и управление на качеството

Членове:  

І. За управление на качеството:

 1. доц. д-р Петя Димитрова Събева – зам.-декан по работа със студенти и акредитация
 2. доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов
 3. гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова

ІІ. За акредитацията:

 1. доц. д-р Виолета Петрова Гергиева
 2. доц. д-р Галин Богданов Петров

 

ІІІ. За рейтинговата система:

 1. доц. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 2. гл. ас. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

ІV. Представители от катедрите в ИФ:

 1. доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева – катедра „Стара и средновековна история“
 2. доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов – катедра „Нова и най-нова обща история“
 3. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова – катедра „Нова и най-нова история на България“
 4. ас. Мария Петрова Петрова – катедра „География“
 5. преп. Димитър Сергеев Димитров – катедра „Археология“

Представителите на катедрите се явяват и отговорници по качеството в съответната катедра.


V. Представител от студентите:

 1. Светослав Георгиев – сп. История, ІІІ курс, редовна форма на обучение

VІ. Представител от докторантите:

 1. докторант Симеон Станиславов Бояджиев – научна специалност "Средновековна обща история", редовна форма на обучение

VІІ. Представител на потребителите:

 1. Кина Котларска – директор на СОУ „Емилиян Станев, гр. Велико Търново (професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“)
 2. д-р Иван Църов – директор на РИМ, гр. Велико Търново (професионално направление 2.2. История и археология)
 3. доц. д-р Светла Димитрова – АЕК „Етър“, гр. Габрово (професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата)
 4. инж. Розалия Личева – началник на РИО, гр.Велико Търново (професионално направление 4.4. Науки за земята)
СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

НА

ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА

 

КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

(избрана на заседание на ФС на ИФ от 23 септември 2015 година (протокол № ФД-03-11)

 

 

Председател:  

доц. д-р Николай Ангелов Кънев – зам.-декан по УКА и НИД

Членове:  

І. За управление на качеството:

1. доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов – зам.-декан по УДРС

2. доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов

3. гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова

 

ІІ. За акредитацията:

1.     доц. д-р Виолета Петрова Гергиева

2.     доц. д-р Галин Богданов Петров

 

ІІІ. За рейтинговата система:

1.    доц. д-р Ивелин Аргиров Иванов

2.    гл. ас. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

 

ІV. Представители от катедрите в ИФ:

1. доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева – катедра „Стара и средновековна история“

2. доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов – катедра „Нова и най-нова обща история“

3. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова – катедра „Нова и най-нова история на България“

4. ас. Мария Петрова Петрова – катедра „География“

5. преп. Димитър Сергеев Димитров – катедра „Археология“

Представителите на катедрите се явяват и отговорници по качеството в съответната катедра.

 

V. Представител от студентите:

1. Светослав Георгиев – сп. История, ІІІ курс, редовна форма на обучение

 

VІ. Представител от докторантите:

1. докторант Симеон Станиславов Бояджиев – научна специалност "Средновековна обща история", редовна форма на обучение

 

VІІ. Представител на потребителите:

1. Кина Котларска – директор на СОУ „Емилиян Станев, гр. Велико Търново (професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“)

2. д-р Иван Църов – директор на РИМ, гр. Велико Търново (професионално направление 2.2. История и археология)

3. доц. д-р Светла Димитрова – АЕК „Етър“, гр. Габрово (професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата)

4. инж. Розалия Личева – началник на РИО, гр.Велико Търново (професионално направление 4.4. Науки за земята) 

 

СПОДЕЛИ В