Списъчен състав на членовете на Общото събрание, мандат 2015–2019 г.

Председателдоц. д-р Иван Костадинов Лазаров

Зам.-председателпроф. д-р Мария Иванова Иванова

 

 1. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 2. Проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев
 3. Проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
 4. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 5. Проф. д-р Андрей Димов Андреев
 6. Проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев
 7. Проф. д-р Борис Донев Борисов
 8. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 9. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров
 10. Проф. д-р Иванка Иванова Дончева
 11. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 12. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 13. Проф. д-р Мария Иванова Иванова
 14. Проф. д-р Николай Станев Проданов
 15. Проф. д-р Петко Стефанов Петков
 16. Проф. д-р Пламен Христов Павлов
 17. Проф. д-р Румен Христов Янков
 18. Проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева
 19. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 20. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 21. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 22. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 23. Доц. д-р Димитър Йорданов Димитров
 24. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 25. Доц. д-р Иван Костадинов Лазаров
 26. Доц. д-р Лора Дончева Григорова
 27. Доц. д-р Мариана Спасова Йовевска
 28. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 29. Доц. д-р Милен Василев Михов
 30. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 31. Доц. д-р Никола Стойчев Тодоров
 32. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев
 33. Доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 34. Доц. д-р Олег Ангелов Александров
 35. Доц. д-р Петя Димитрова Събева
 36. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 37. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 38. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 39. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 40. Доц. д-р Стела Георгиева Монева
 41. Доц. д-р Стефан Доброславов Чохаджиев
 42. Доц. д-р Стефан Иванов Анчев
 43. Доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов
 44. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева
 45. Гл. ас. д-р Живко Живков Жеков
 46. Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков
 47. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 48. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 49. Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 50. Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 51. Гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 52. Гл. ас. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 53. Гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 54. Ас. д-р Боянка Маринова Димитрова
 55. Ас. д-р Мария Петрова Петрова
 56. Ас. Антон Дончев Маринов
 57. Ас. Йордан Веселинов Йорданов
 58. Ас. Поля Йорданова Постомпирова
 59. Ас. Тамара Георгиева Драганова
 60. Ст. преподавател Диана Димитрова Нешкова
 61. Преподавател Димитър Сергеев Димитров
 62. Иваничка Георгиева Александрова
 63. Христинка Иванова Кънчева
 64. Докт. Анелия Иванова Маркова
 65. Докт. Веселин Иванов Горанчев
 66. Докт. Пресиян Петров Костадинов
 67. Гергана Атанасова Герчева
 68. Деян Стефанов Караджов
 69. Иван Генков Илиев
 70. Марина Василевна Пашалъ
 71. Марио Станимиров Иванов
 72. Невена Недялкова Недялкова
 73. Николай Тодоров Койчев
 74. Симеон Златков Тодоров
СПОДЕЛИ В