Дати за провеждане на изпити по чужд език за прием на докторанти 2017-2018 година


 

Чужд език

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

Английски език

28.09.2017 г.

09.00

Кабинет 322,

Филологически факултет

Немски език

25.09.2017 г.

09.00

Кабинет 543,

Филологически факултет

Френски език

25.09.2017 г.

09.00

Кабинет 546,

Филологически факултет

Италиански език

28.09.2017 г.

09.00

Кабинет 428,

Филологически факултет

Руски език

25.09.2017 г.

09.00

Кабинет 518, 550, 551,

Филологически факултет

Испански език

27.09.2017 г.

10.00

Кабинет 601,

Филологически факултет

Арабски език

28.09.2017 г.

09.00

Кабинет 500, Ректорат

Полски език

25.09.2017 г.

11.00

Кабинет 521,

Филологически факултет

 

СПОДЕЛИ В