ДААД СТИПЕНДИИ 2017-2018 г.

ЛЕТНИ КУРСОВЕ

 

 •  За студенти от по-горните курсове на всички специалности;
 •  За участие в курсове по немски език и странознание, които се провеждат във висши училища в Германия;
 •  Информация и избор на курсове можете да намерите на интернет страницата на ДААД: www.daad.de/hsk-kursliste
 •  Продължителността е от 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа;
 •  Дава се предимство на кандидати, които не са пребивавали в Германия за по- продължителен период;
 •  Размер на стипендията: еднократна в размер на 850 €, здравна застраховка, според страната на произход се предвиждат и пътни разходи;
 •  Минимум ниво на немски език към момента на кандидатстване: A2 според Европейската езикова рамка
 •  Срок на кандидатстване: до 1 декември 2017 година.

 

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

 • За високо квалифицирани абсолвенти от всички специалности след първа диплома (Бакалавър, Магистър);
 • За завършване на магистърска програма и получаване на диплома степен “Магистър“ в избран университет в Германия;
 • Продължителност в зависимост от учебната програма от 10 до 24 месеца. Първоначално се отпуска за 1 академична година: от 1 октомври 2018 г. до 31 юли 2019 г. В зависимост от програмата и успехите на стипендианта, се отпуска финансова помощ за още една година;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно + здравна застраховка, пътни разходи, допълнителни помощи;
 • ДААД поема и евентуални учебни такси до 500 € на семестър. Възможна е еднократна студентска помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • При нужда и допълнителна помощ за езикови курсове (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД);
 • Кандидатстващите могат да изберат програми между всички държавно признати университети в Германия (държавни или частни);
 • Първата диплома за висше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Следете за сроковете за кандидатстване в избраните университети. Стипендията от ДААД става валидна само след успешен прием на кандидата в избраната програма;
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока на стипендията.
 • Ако програмата предвижда престой (с учебна/изследователска цел) в трета страна, то той не може да бъде по-дълъг от ¼ от времетраенето на цялата програма – пример: при магистърски програми от 4 семестъра, полагащото се време за престой в трета страна, е един семестър. Предвиденият по програма престой трябва да бъде в страна, различна от страната на произход.
 • Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 г.

 

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО АРХИТЕКТУРА

 

 • За кандидати от специалност архитектура за следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, както и част от пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократни допълнителни студентски помощи, помощ за наем;
 • Поемат и семестриални такси до 500€ и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Допълнителна помощ за езикови курсове (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД);
 • Продължителност: 10 – 24 месеца. Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване;
 • Придобиването на първата диплома за висше образование не трябва да е повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Старт на стипендията: 01.10.2018 г. При планиран езиков курс - по-рано;
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока на стипендията;
 • Подборът на кандидатите се извършва от професори от германски университети.
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон – точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org .
 • Срок на кандидатстване: до 30.09.2017 година.

 

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ

В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, ДИЗАЙН, ФИЛМ И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

 

 • За кандидати от специалностите изящни и сценични изкуства, филм и визуални комуникации за задълбочено следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, както и част от пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократни допълнителни студентски помощи;
 • При определени условия се поемат и семестриални такси до 500 € и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Допълнителна помощ за езикови курсове (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД)
 • Продължителност: 10 – 24 месеца; Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване;
 • Първата диплома за висше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Старт на стипендията: 1.10.2018 г. При планиран езиков курс - по-рано.
 • Подборът на кандидатите се извършва от професори от германски университети
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон – точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org .
 • Срок за кандидатстване: до 30.11.2017 г.

 

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ ПО МУЗИКА

 

 • За кандидати от специалност музика за следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, както и пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократна допълнителна студентска помощ, добавки за наем;
 • Поемат се семестриални такси до 500 € и месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Продължителност: 10 – 24 месеца. Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване;
 • Придобиването на диплома за висше образование трябва да е не по-късно от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия;
 • Старт на стипендията: 01.10.2018 г. При нужда от езиков курс – по-рано (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД);
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея;
 • Подборът на кандидатите се осъществява от комисия от професори от германски музикални висши училища;
 • Следете за сроковете за кандидатстване в избраните университети. Стипендията от ДААД става валидна само след успешен прием на кандидата в избраната програма;
 • Възрастовата граница за кандидатстване по правило е 28-30 г.;
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон – точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org .
 • Срок за кандидатстване: до 31.10.2017 г.

 

 

СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

 

 • За кандидати от специалностите сценично изкуство, драма, театър, режисура, танц и хореография за следване в университет в Германия;
 • Размер на стипендията: 750 € месечно, ДААД поема медицинската застраховка, както и част от пътните разходи. При нужда е предвидено също така отпускането на еднократна студентска помощ, допълнителни помощи;
 • При определени условия и семестриални такси до 500 €, помощ за месечни наеми, месечни добавки за придружаващи членове на семейството;
 • Продължителност: 10 – 24 месеца. Първоначално се отпуска за една година. В зависимост от успехите и вида на специалността е възможно удължаване.
 • Първата диплома за висше образование не трябва да е придобита преди повече от 6 години към момента на кандидатстването за стипендия.
 • Старт на стипендията: 1. 10. 2018 г. При нужда от езиков курс - по-рано (видовете курсове, които могат да бъдат финансирани, ще намерите към анотацията на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД)
 • Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока;
 • Документите за кандидатстване се изпращат до ДААД Бон – точен адрес, на който се изпращат документите, може да намерите на страницата на Фондацията www.cmfnd.org .
 • Срок на кандидатстване: до 31.10. 2017 г.

 

 

СТИПЕНДИИ ЗА АСПИРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ МЕЖДУ 7 И 10 МЕСЕЦА

 

 • За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с дисертация в България (дисертацията не трябва да е започнала преди повече от 3 години към момента на кандидатстването; дипломата за завършено висше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 г.; учените с докторска степен (post-doc) трябва да са защитили преди не повече от 2 години към момента на кандидатстване;
 • Видове програми за докторанти може да намерите тук: www.daad.de/ipp ;
 • В зависимост от университетската степен, размерът на стипендията е750 € месечно за завършили с първа диплома и 1000 € месечно за получилите докторска степен;
 • ДААД поема медицинската застраховка, както и пътните разходи, еднократна финансова помощ за изследователска дейност, при определени условия и месечна помощ за наем, месечни добавки за придружаващи членове на семейството, възможност за финансиране на езикови курсове;
 • Продължителност на стипендията: 7 – 10 месеца;
 • Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 година.

 

 

СТИПЕНДИИ ЗА АСПИРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ДО 6 МЕСЕЦА (КРАТКОСРОЧНИ)

 

 • За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:
 1.  Дипломата за завършено висше образование трябва да е придобита преди не повече от 6 г. към момента на кандидатстване;
 2. за кандидатите с докторска степен, докторатът не трябва да е приключен преди повече от 4 години, за да имате право да кандидатствате;
 3. докторанти - докторантурата не трябва да е започнала преди повече от 3 години.
 4. За стипендията не могат да кандидатстват докторанти, които са зачислени към немско висше учебно заведение.
 • Видове програми за докторанти може да изберете от тук www.daad.de/ipp ;
 • Размер на стипендията: 1000 € месечно. ДААД поема медицинската застраховка, както пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна);
 • ПЕРИОД НА СТИПЕНДИЯ: между 1 и 6 месеца;
 • Срок на кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. – за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

 

СТИПЕНДИИ ЗА ИЗКУСТВО И МУЗИКА / РАБОТЕН ПРЕСТОЙ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/

 

 • За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение) в сферата на изкуствата – архитектура, изящни изкуства, музика, филм, дизайн, сценични изкуства;
 • Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен -2,000 € месечно за асистент и доцент, до 2,150 € месечно за професор;
 • ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна);
 • Продължителност: 1-3 месеца. Срокът на стипендията не може да се удължава.
 • Без интервю;
 • Кандидатите трябва да са преподаватели във ВУЗ в страната си.
 • Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. – за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

 

ДВУСТРАНЕН ОБМЕН НА УЧЕНИ

 

 • DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на международните отношения и двустранното сътрудничество в научни изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на обменните програми са културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни партньорски организации.
 • Размер на стипендията: 2000 Евро за асистенти и доценти, 2150 Евро за професори;
 • от 14 дни до три месеца (срокът се определя от комисия за подбор в зависимост от планирания проект);
 • Стипендията не се удължава.
 • Срок на кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. – за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

 

СТИПЕНДИИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ / ПРЕСТОЙ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

 

 • За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение);
 • Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен - 2,000 € месечно за асистенти и доценти; 2,150 € месечно за професор;
 • ДААД поема също така и пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна);
 • Без интервю;
 • Продължителност: 1-3 месеца.
 • Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. – за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

 

 

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА БИВШИ СТИПЕНДИАНТИ НА ДААД – АЛУМНИ

 

 • За бивши годишни ДААД-стипендианти, финансирани от ДААД за повече от 6 месеца или дългосрочни стипендианти на бившата ГДР, които са се върнали в страната най-малко преди три години и работят във висши училища, научни институти или в държавната администрация;
 • За осъществяване на изследователски или работен проект в германски държавен университет или извън университетски изследователски институт;
 • Продължителност : 1-3 месеца;
 • Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен -2,000 € месечно за асистент, доцент и 2,150 € месечно за професор;
 • ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).
 • Срок за кандидатстване: до 15 ноември 2017 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2018 г.; до 01 май 2018 г. – за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 година.

 

Повече информация относно процедурата и условията за кандидатстване може да намерите на сайта Международна Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” : www.cmfnd.org . За допълнителни въпроси можете да се обърнете към координатора на програмата:

 

Екатерина Алтънкова

Международна Фондация "Св.Св. Кирил и Методий" ул.”Васил Априлов” № 3

1504 София

Тел.: (02) 944 7221

GSM: 0878 59 06 93

E-mail: daad@cmfnd.org

СПОДЕЛИ В