СПИСАНИЕ „ЕПОХИ“ Е ВКЛЮЧЕНО В ERIH PLUS

От 31 август 2017 година периодично издание на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – списание „Епохи“ – вече е включено в една от най-големите и авторитетни международни научни мрежи за рефериране и индексиране ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus/ NSD). Включването на „Епохи“ в ERIH Plus е престижно признание както за ролята на Историческия факултет на ВТУ като един от утвърдените научни центрове в областта на историята и сходните й научни области, така и за постигнатото от редакционната колегия на изданието, която наложи списание „Епохи“ като едно от водещите в страната в сферата на хуманитаристиката и в частност – на историческата наука.

СПОДЕЛИ В