ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ

Излезе решението на Националната агенция за оценяване и акредитация по процедурата за следакредитационен контрол на професионално направление История и археология в Историческия факултет на ВТУ, което потвърди изключително високата акредитационна оценка от 9,53 на направлението, а с това – и водещата роля на ИФ като един от двата факултета с най-висока оценка сред всички факултети в университетите в страната, осъществяващи обучение в направление История и археология.

СПОДЕЛИ В