Указания за настаняване в студентските общежития

УКАЗАНИЯ  ЗА  НАСТАНЯВАНЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                     в студентските общежития за 2018 - 2019 г.

 

  1. Първо отивате в Студентско общежитие Блок №2 (в близост до Ректората). От комисията по настаняването (от 8 до 16 часа) получавате настанителната си заповед (2 броя) и същия ден се настанявате в посочената там стая. Стаята се определя на момента в зависимост от желанията на студента, неговата специалност и останалите свободни места от предходните курсове.

     При просрочване на времето – заповедта ви става невалидна.

На комисията казвате входящия си номер (или който компютъра ви е дал, ако сте кандидатствали по интернет).

Получавате и комплект с документи, включващ: договор 2 бр., допълнително споразумение 2 бр., декларация и бланка за адресна регистрация.

 

Дати за получаване на настанителната заповед

на приетите студенти:

 

                   за  5 и 4 курс  –  20  септември (четвъртък)

                                   3 курс  –  21 септември (петък)

                              2 курс  –  25 септември (вторник)

                              1 курс  –  26 и 27 септември (сряда и четвъртък)

 

                       РЕЗЕРВИ – 28 септември (петък)  в 11 часа    

 

         *) Само за студентите от факултета по изобразително изкуство настаняването ще се извърши на 10 септември 2018 г. след откриването на учебната годна във факултета.

 

  1. Във връзка с издаване на временна адресна регистрация всички студенти (независимо в кой блок ще бъдете настанени) отивате в стая 6-Б на Блок №1 (намира се до Блок №2 и в близост до Ректората). Там на служителите от Община Велико Търново давате попълнената от вас бланка за адресна регистрация (от комплекта с документи) и копие от настанителната ви заповед. Получавате талонче,  като предоставяте и личната си карта за справка.

 

  1. От фронтофисите на Университета вземате уверение, че  сте редовни студенти, държавна поръчка (или платено обучение) през учебната 2018/2019 г.        

          Издава се при  вече  платена семестриална такса.

 

  1. Отивате за настаняване в посочения блок в заповедта ви (първи, втори или трети блок) и се явявате при лицата за проверка на документите като им предоставяте:

           а/ настанителната си заповед; попълнените от вас и подписани: договор за наем,  допълнително споразумение към него, както и декларация от комплекта документи;

 

           б/ адресна регистрация или талончето ( което сте получили в стая 6-Б на Блок №1) с което удостоверявате, че сте заявили промяна на  адресната си регистрация;

 

           в/ 2 бр. снимки;

 

           г/ копие от личната ви карта (от двете страни);

 

                     д/ уверение, че сте студенти редовно обучение, държавна    поръчка (или платено обучение) през учебната 2018/2019 г., заверено от фронтофисите на ВТУ;

 

 5.  Накрая отивате  при   касиер, домакина  на съответния блок, който е     посочен в заповедта ви за настаняване.

 

Всеки месец до десето число студентите заплащат всичко 85 лв., което включва наем, ток и вода. Единствено в началото при настаняването се заплащат два месеца (първи и последен), депозит и такси. Така, че носете до 240 лв.

Студентите редовно обучение, но платено – заплащат на месец с 33 лева повече от студентите държавна поръчка. При класирането студентите държавна поръчка са с предимство.

 

Разбивка: Заплащате за септември – по 2,70 лв. на ден, наем октомври – 65 лв., разлика наем за м. октомври – 20 лв. (Чл.24 ал.1 от Наредбата и Споразумение със Студентския съвет от 30.05.2018 г.) , семестриален депозитит (по 15 лв. за двата семестъра), такса чип – 6 лв., гаранция за изпълнение на договора – 90 лв. (наем и разлика наем за последния месец).

                                                                     

*/студентите с над 69%  намалена работоспособност (представят копие и оригинал от решението на ТЕЛК) ;

студентите с двама починали родители (копия от смъртните актове и оригиналите за справка) ;

 студентите отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа (представят копие и оригинал на служебна бележка от съответния дом)

заплащат общо около 133 лв.

 Разбивка: за септември – по 1,60 лв. на ден, наем октомври – 19,50 лв.,  разлика наем м. октомври – 30 лв. (Чл.24 ал.1 от Наредбата и Споразумение със Студентския съвет от 30.05.2018 г., семестриален  депозит по 4,50 лв. за двата семестъра , такса чип – 6 лв., гаранция за изпълнение на договора – 51 лв (наем и разлиза наем за последен месец).

 

 **/ Студентите от факултета по изобразително изкуство, които ще се настанят на 10 септември да носят 270 лв.                 

                                   

                                                                          

ЗАБЕЛЕЖКИ:

При настаняване на студент от друго лице се изисква нотариално заверено пълномощно;

 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ще получат настанителните си заповеди след представяне пред настанителната комисия на уверение, че са студенти редовно обучение, държавна поръчка.

 

ЗАДОЧНИЦИТЕ  не участват в класирането. Ползват трите студентски блока, когато са празни, за нощувки на хотелски принцип (тази година до 19 септември ). Отиват на съответния портал на избрания от тях блок с уверение, че са задочни студенти,  издадено от фронтофисите на ВТУ.

 

В А Ж Н О !

 

При евентуален отказ от общежитие, след сключване на договора, част от сумата внесена при настаняването – не подлежи на възстановяване!

Затова студентите след получаване  на настанителните си заповеди само за Блок №1 могат да направят предварителен оглед на стаите си, като заявят това на портала на блока.

След огледа при одобряване на предлаганите битови условия – сключват договора и се настаняват. Ако се отказват същия ден оставят заповедите си на портала на Блок 1.

 

РЕЗЕРВИТЕ от всички курсове на 28 септември от 11 часа идват лично в блок №2 при настанителната комисия. Там получават информация за броя на свободните легла , отказани или незаплатени от приетите студенти. Резервите взимат настанителни заповеди според броя на останалите незаети места, поредността на техния резервен номер за съответния курс и числеността на явилите се резерви от този курс.

За спрвка:

Приетите за общежитие студенти редовно обучение и държавна поръчка на 5 септември 2018 г. за 4 курс са с успех от предходната учебна година над 3.15, за трети курс – над 3.07, за втори курс– над 3.18 , а за първи - с кандидатстудентски бал над  16.85 (за ЮФ над 21.06)

 

На неприетите студенти (които са резерви) молбите им за запазване на стаите от предходната учебна година разбираемо не се удоблетворяват. Както е посочено и в “Изискване и условия за кандидатстване в студентските общежития” от април 2018 г. в сайта на ВТУ.

 

Студентите, които са пропуснали датите за кандидатстване за общежития, могат да дойдат в Студентско общежитие Блок №2 с уверение, че са редовни студенти през учебната 2018/2019 г. на 28 септември след 11 часа и ще бъдат настанени на евентуални свободни места.

Могат да се запишат по телефона и за чакащи през годината за определен блок. Това важи и за жялата учебна година.  

                          За повече информация: 0878 160444

 

СПОДЕЛИ В