Възпитаници на Филиал - Враца

Галин Богданов Снежанов

Година на дипломиране: 2015

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Имейл: galin_snejanonv@abv.bg

Настояща месторабота: Младежки център – Враца, ул. „Иван Андрейчин” № 2

Длъжност: Младежки работник

Защо избрахте да се обучавате във ВТУ – филиал Враца?

Избрах го защото е в моя роден град, защото ми беше удобен, беше ми по джоба (което за всеки студент и семейство е важно), впрочем виждах всеки ден семейството си и близките си също така.  Избрах го защото качеството на образование, преподавателите и професионализмът също са на високо ниво и по абсолютно нищо не отстъпват на другите висши учебни заведения.  Избрах филиала на ВТУ,  защото възможността да започнеш работа по-професията си след това, според мен е по-висока, поради простата причина, че практиката в базовите учебни заведения  те представя пред бъдещите ти евентуални работодатели и само от теб зависи дали, чрез представянето си и отдадеността си ще докажеш, че имаш място в екипа на учебното заведение още преди да си завършил дори образованието си в университета.

Считате ли, че Вашето образование подпомага адекватното професионално изпълнение на заеманата длъжност?

Главната цел на длъжността, която заемам  е овластяването на младите хора, насърчаване на личностното и общественото им развитие и осигуряване на възможност за социална реализация. Благодарение на изучаваните дисциплини в университета аз получих нужното, за да мога адекватно да изпълнявам професията младежки работник.

Вашето послание към настоящите студенти:

ВТУ – филиал Враца осигурява на своите студенти, преподаватели, които дават примери от практиката си, дава възможности на студентите си да участват в научни форуми, конференции и извън академични дейности свързани с професиите, които изучават.

Моят съвет към всички бъдещи студенти, а дори и настоящи е да търсят възможности и начини да практикуват своята професия още по време на обучението си, доброволно или чрез студентски стажове, за да може наистина да бъдат тези, които са избрали да станат.


Лидия Ташева

Година на дипломиране: 2016 г.

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Социална педагогика

Имейл: lidiq.tasheva91@abv.bg

Настояща месторабота: Център за настаняване за деца и младежи с увреждания – 3, Враца

Длъжност: Социален работник

Защо избрахте да се обучавате във ВТУ – филиал Враца?

Избрах обучението във ВТУ – филиал Враца, защото получих положителни отзиви за качеството на обучението и заради специалността  „Социална педагогика“, която беше нова. 

Считате ли, че Вашето образование подпомага адекватното професионално изпълнение на заеманата длъжност?

Да, напълно.

Вашето послание към настоящите студенти:

Пожелавам на студентите  търпение, упоритост, увереност,  да влагат душа и сърце и никога да не се отказват! ВТУ – филиал Враца осигурява на своите студенти, преподаватели, които дават примери от практиката си, дава възможности на студентите си да участват в научни форуми, конференции и извън академични дейности свързани с професиите, които изучават.


Йорданка Дамянова

Година на дипломиране: 1998

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Предучилищна педагогика

Имейл: damqnova_iordanka@abv.bg

Настояща месторабота: ДГ „ Слънчице“ гр. Мездра

Длъжност: Старши учител

Защо избрахте да се обучавате във ВТУ – филиал Враца?

Бях приета едновременно и в СУ „ Св. Климент Охридски“, но предпочетох ВТУ – филиал Враца, поради  разходи на време, средства и  споделени отзиви за качество на обучението.

Считате ли, че Вашето образование подпомага адекватното професионално изпълнение на заеманата длъжност?

Напълно и категорично – да.

На моите преподаватели – признателност и сърдечна благодарност.

Вашето послание към настоящите студенти:

Да се подготвят отговорно за мисията „учител“. Да помнят, че е нужна  безгранична обич и търпение към децата и реалното им поставяне в центъра на образователния процес.


Ралица Георгиева

Година на дипломиране: 2014 г.

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Предучилищна педагогика и чужд език

Имейл: raly_sweet@abv.bg

Настояща месторабота: ДГ „ Знаме на мира“,  гр. Враца

Длъжност: Учител

Защо избрахте да се обучавате във ВТУ – филиал Враца?

Защото смятам, че  ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий" е един от най-добрите университети и именно там продължих образованието си. Защото неговият филиал е в гр. Враца, което ми позволи да уча, работя и да бъда със семейството си.  Защото академичната подготовка на студентите е на високо ниво.

Считате ли, че Вашето образование подпомага адекватното професионално изпълнение на заеманата длъжност?

Абсолютно да, особено практичната част. Благодаря на моите преподаватели!

Вашето послание към настоящите студенти:

Пожелавам им успех в овладяването на академичните знания и усвояването на професионални умения и също:  да се заредят с много любов и търпение, защото според мен това са основните неща, които ще направят от един педагог добър учител!


Цветелина Тошева

Година на дипломиране: 2014 г

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Имейл: tsvetelina_tosheva87@abv.bg

Настояща месторабота:  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ , с. Селановци

Длъжност: Учител

Защо избрахте да се обучавате във ВТУ – филиал Враца?

Защото подготовката на учителите е много добра и  гр. Враца е по-близо до родното ми място.

Считате ли, че Вашето образование подпомага адекватното професионално изпълнение на заеманата длъжност?

Категорично – да. Благодаря на моите преподаватели!

Вашето послание към настоящите студенти:

Успешно обучение и  реализация! Доверете се на професионализма на преподавателите във Филиал Враца, в тях е ключът към вашия професионален успех.

СПОДЕЛИ В