Възпитаници на Стопански факултет

Деница Андреева

Деница Андреева Андреева - през 2010 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” във ВТУ, а през 2015 г.-магистратура „Бизнес администрация” във ВТУ. От 2010 г. работи като „инспектор”, а от 2016 г. като „старши инспектор” в Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Велико Търново. Понастоящем е докторант към катера „Стопанско управление” в Стопанския факултет на ВТУ.


Петър Хлебаров

Петър Хлебаров – През 2008 г. завършва специалност „Бизнес Администрация и Хотел Мениджмънт” в Университет по Приложни Науки - Бреда, Холандия. Работо две години в химическия гигант „Дю Понт” в Дордрехт, Холандия. Чуждестранния си опит продължава като фронт-лайн супервайзор в петзвездния бизнес хотел „Уестин” в Ротердам и като мениджър в „Хилтън Койлъмбридж” - Авимор, Шотландия. През 2017 г. завършва магистърска степен по Бизнес Администрация във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В края на 2017 г. започва докторска програма към катера „Стопанско управление” в Стопанския факултет на ВТУ. Осъществява собствена предприемаческа дейност в сферата на селското стопанството.


д-р Сибила Маринова

д-р Сибила Маринова – през 2016 г. завършва магистърска степен по „Здравен мениджмънт” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий. Към настоящият момент е началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение и медицински директор при МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” и координатор по донорство.


Боян Йорданов

Боян Йорданов – през 2015 г. завършва бакалавърска степен по „Стопанско управление” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, след което записва и завършва през 2017 г. магистърска програма по „Управление на проекти” към ВТУ. По време на обучението си в магистърската програма заема позиция на консултант европейски програми и проекти към „Стъпка по стъпка ВТ” ООД. Към настоящият момент е аналитик, Осигуряване на компютърното качество в „ТехХъдъл" ЕООД .


Грета Иванова Генчева

Грета Иванова Генчева - през 2015 г. завършва бакалавърска степен по „Стопанско управление” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, след което записва и завършва през 2017 г. магистърска програма по „Управление на проекти” към ВТУ. Към настоящият момент е експерт "Информационно обслужване и услуги" към "Областен информационен център - Велико Търново" .


Д-р Стефан Филев

Д-р Стефан Филев – през 2009 г. завършва магистърска степен по „Здравен мениджмънт” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий. Към настоящият момент е директор на МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” , гр. Велико Търново.


Боян Кирилов

Боян Кирилов – през 2017 г. завършва бакалавърска степен по „Публична администрация” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, след което записва магистърска програма по „Управление на човешките ресурси” към ВТУ. Към настоящият момент е младши експерт в дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство” към Община Левски.


Тихомир Боянов

Тихомир Боянов - през 2017 г. завършва бакалавърска степен по „Стопанско управление” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий. Към момента е мениджър в „Боянов ВТ - ЕООД”, а също така развива собствена предприемаческа дейност.


Елица Михайлова

Елица Михайлова – През 2012 завършва магистърска програма по „Туризъм“. Получила бакалавърска степен от друго Висше училище в страната, по това време тя вече работи като администратор в „Гранд хотел Варна“. През 2011 г създава собствена туристическа агенция „Меджик трип“, оперираща на пазара и днес. Стреми се да работи с екип от млади хора, желаещи да се развиват в нейния бранш, както и успешно консултира студенти от специалност „Туризъм“ с интерес към туроператорската и агентска дейност.


Надежда Костадинова

Надежда Костадинова – През 2004 г. завършва специалност „Туризъм“ Още като студент работи като екскурзовод към Туристически информационен център, Велико Търново. Закратко е „Агент по продажби на туристически екскурзии“ в голяма за страната туристическа агенция. В последствие работи като администратор в хотел „Лагуна“, Свети Влас и хотел „Премиер“, Велико Търново. През 2006 заема позиция на „Мениджър събития“ в същия хотел, а през 2009 поема управлението му и по-специално отдел „Маркетинг и продажби“. Понастоящем е част от екипа на катедра „Туризъм“ при ВТУ. Понастоящем разработва дисертация в областта на туризма.


Димитър Панджеров

Димитър Панджеров – През 2004 г. завършва специалност „Туризъм“ при ВТУ Още в последната година от обучението си започва работа като администратор в хотел „Извора“, Арбанаси. Две години по-късно става Управител на комплекса. През 2007 г. започва да управлява друг хотел на същата компания и става мениджър на хотел „Премиер“, Велико Търново. През 2008 г. основава своя туристическа агенция, а година по-късно наема два обекта в София и се заема с тяхното цялостно управление. Успешно ги разработва като бизнес хотели с ясна визия на управление и целеви клиенти.


Христина Ирчева

Христина Ирчева – През 2005 завършва бакалавърска степен по „Туризъм при ВТУ. Започва да работи веднага след дипломирането си на рецепцията на хотел „Морска звезда“ в КК „Слънчев бряг“. В последствие заема същата позиция в хотел „Премиер“, Велико Търново. За кратко сменя бранша като получава реализация в логистичния отдел на голям немски концерн, но скоро открива, че сферата не и допада. При откриването на хотел „РИУ Правец голф енд спа ризорт“, става част от екипа в отдел „Резервации“ като агент. Следва промотирането й до позиции „Асистент фронт офис“ и „Асистент ивент мениджър“. До момента се развива като част от екипа на търговския отдел на същия комплекс. Желае да продължи развитието си в бранша на хотелиерството и по-конкретно в организирането на събития.


Веселина Стойкова

Веселина Стойкова – През 2004 завършва бакалавърска степен по „Туризъм“ при ВТУ. Още в последната година от обучението си заема позиция „Администратор“ в черноморския курорт Свети Влас. В продължение на 2 години е „Фронт-офис мениджър“ в един от най-престижните комплекси на Свети Влас - „Диамант“ към крупната компания „Диневи груп“, след което 8 години е Управител в същия комплекс. Владее френски и английски език. Интересите и оттук нататък са насочени към „динамичната страна“ на бранша. Търси предизвикателства и работни позиции, свързани с пътувания.


Калина Кайракова

Калина Кайракова – През 2004 г. завършва бакалавърска степен по „Туризъм“, след което магистратура по „Международен туризъм“ при ВТУ. Реализира се в сферата на туристическата агентска дейност, където работи като екскурзовод. В последствие се преориентира към хотелиерството и ресторантьорството като става частен предприемач, със собствен ресторант в София. От 2013 г започва работа като администратор в хотел „Хемус“. След втората си година бива повишена в длъжност „Управител на ресторант“ към същия хотелски комплекс. Интересите й са насочени в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.


Драгомир Бояджиев

Драгомир Бояджиев, завършил магистратура Финанси. Понастоящем той е:

  • Председател на УС на Асоциацията на инвестиционните мениджъри в България,
  • Инвестиционен консултант в инвестиционен посредник ДеНово
  • Управител в консултантска компания Copula Capital Advisors

Владимир Гаджев

Владимир Гаджев - завършил професионалното си образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по специалност „Финанси“ през 2011 г., а впоследствие магистратура по „Международна икономика“. През годините изгражда съществен опит в областта търговията чрез работата си в редица международни търговски компании. На 30 г. поема длъжността „Търговски Директор“ на едно от водещите млекопреработвателни предприятия у нас – „Лактима Балкан“.


Петър Пантов

Петър Пантов - завършил специалност „Финанси“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2010 г. Собственик е на агенция “Cool Travel”, която е в топ 3 на фирмите, организиращи студентски бригади в САЩ. От 2013 г. се занимава и със земеделска дейност, като обработва над 8000 декара земя.


Борил Христов

Борил Христов – завършил специалност „Финанси“ към Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 2002 г. След дипломирането започва работа в банка ДСК (клон Велико Търново) на позиция "Кредитен инспектор", която заема в продължение на пет години. Професионалната му кариера продължава в Райфайзенбанк и в СИБанк ЕАД. Понастоящем е старши експерт агростатистика в Областна дирекция "Земеделие", гр. В. Търново.


Янка Павлова

Янка Павлова – през 2015 г. завършва магистратура „Социални дейности” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Работи три години като социален работник в ЗСУБУИ с. Медовина, а от 2017 г. е асистент в катера „Организация и методология на социалните дейности” в Стопански факултет на ВТУ. Понастоящем е докторант към катедра „Организация и методология на социалните дейности”.


Мерал Зияева

Мерал Зияева – през 2019 г. завършва бакалавърска степен във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност Социални дейности. След завършване на висшето си образование заема позиция Сътрудник социална работа с деца в Център за обществана подкрепа към КСУДС “Еквилибриум” - гр. Русе. По време на обучението си е съорганизатор в разлчни доброволчески инициативи: “Дари знание” - за деца от “Център за настаняване от семеен тип”, “С полъх на младост” и “Завръщане към младостта“ - за потребители от Дом за стари хора. Като студент работи като доброволец в Център за обществена подкрепа в гр.Русе.


Симона Стефанова

Симона Стефанова – през 2019 г. завършва бакалавърска степен "Социални дейности" във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий. През същата година е член на експертна група към Национална агенция за оценяване и акредитация. По време на обучението си е съорганизатор в разлчни доброволчески инициативи: “Дари знание” - за деца от “Център за настаняване от семеен тип”, “С полъх на младост” и “Завръщане към младостта“ - за потребители от Дом за стари хора, организиране и осъществяване на благотворителен за набиране на средства за лечение на дете с детска церебрална парализа. След завършването си заема позицията - Специалист социални дейности в Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда в Община Велико Търново. Продължава обучението си във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" в магистърска степен "Психосоциална рехабилитация".


Ивета Йорданова

Ивета Йорданова – през 2016 г. завършва бакалавърска степен по специалност „Социални дейности” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Работи в ДЦДМУ „Дъга”.


 

Инж. Розалия Личева – завършила магистратура по „Счетоводство и контрол“. Началник на Регионално управление на образованието гр. Велико Търново.


 

Мариана Аврамова – завършила магистратура по „Счетоводство и контрол“. Понастоящем главен счетоводител на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


 

Мая Угринова - завършила бакалавърска и магистърска програма по „Счетоводство и контрол“. Понастоящем финансов контрольор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".


 

Антон Танев – през 2016 г. завършва бакалавърска програма по „Финанси“ към Стопански факултет на ВТУ. Той е един от създателите и собствениците на компанията „Престиж“. Занимава се с предприемачество и управлява компания за стопанисване и управление на недвижими имоти.


 

Мария Попова, завършила е специалност „Финанси“. От 2006 г. е заместник директор на ТД на НАП, В. Търново. Преди това е работила в НОИ.


 

Иван Недев - завършва специалност „Финанси“. Заместник управител на Първа инвестиционна банка, клон В. Търново.


 

Теодора Цветанова – завършва специалност „Финанси“, Началник отдел „Международна дейност и протокол“ при Столична община.


 

Георги Паскалев, завършва магистратура „Финанси“. Мениджър корпоративно банкиране, район Северна и Централна България


 

Ивайло Тодоров, завършва специалност „Финанси“. Изпълнителен директор „Болярка ВТ“ АД


 

Иван Коларов, завършва специалност „Финанси“. Регионален директор Банка ДСК, област Кюстендил


 

Мариян Кенаров завършва специалност „Финанси“. Изпълнителният директор „Абагар“ АД – Велико Търново


 

Али Ахмедов Чешмеджиев през 1999 г. завършва магистратура „Социални дейности“ с втора специалност „Здравноосигурителни системи“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Започва своя професионален път като началник отдел „Социално подпомагане“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Пещера. От 2006 г. работи в Община Пещера като Заместник кмет по социалните въпроси, Началник отдел “Социални дейности, интеграция и регионално развитие”, Директор на Дирекция “Социални дейности, етнически и демографски въпроси”, а към момента Главен експерт “Социални дейности и интеграция”.

СПОДЕЛИ В