Възпитаници на Исторически факултет

Проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева

Проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева е родена на 23 юни 1965 г. в гр. Горна Оряховица. Завършила е специалност "История" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през 1987 г. със степен магистър. Докторска степен по история е придобила в Института по история при БАН през 1995 г. От 2001 г. е редовен доцент по История на Българското възраждане в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". От септември 2008 г. е преподавател, а от 2010 г. - професор в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София. Доктор на историческите науки от 2009 г. Научните й интереси са насочени в няколко направления: еволюцията на възрожденския политически национализъм, църковно-националното движение на българите през епохата на Възраждането; мястото и ролята на медиите в системата на възрожденската публичност; открояващи се личностни присъствия в пространството на възрожденските общувания; историописни интерпретации на Възраждането.


Димитър Йорданов Харбалиев

През 2011 г. завършва бакалавърска степен по „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2013 г. завършва магистърската програма „Средновековното общество – идеология, политика и култура“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е докторант по „Средновековна обща история“ във ВТУ и работи като уредник в Регионален исторически музей–Велико Търново.


Станислав Вълев

Учител

“Защо избрах да бъда учител”?!

Станислав Вълев завършва бакалавърска програма „История“ (2015 г.) и магистърска програма „Културно-историческо наследство“ (2017 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2017 г. се обучава в докторска програма „История на България (Средновековна българска история)“ към Историческия факултет на Великотърновския университет. От 2015 г. работи като учител по история и цивилизации. Към днешна дата е учител в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.


Пресиян Конакчиев

Учител

“Учителството е въпрос на себепознание и вътрешна потребност!”

Пресиян Конакчиев завършва бакалавърска програма „Педагогика на обучението по история и география“ (2012 г.) и магистърска програма „История и съвременност на Европейския съюз (Европейска интеграция)“ (2013 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 2018 г. придобива ОНС „доктор“ по „Нова и най-нова обща история (История на балканските народи)“. От 2012 до 2014 г. работи като възпитател в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица. От 2014 г. работи като учител по история и философия в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново.


Светослав Георгиев

Учител

“Целта ми е учениците да видят своето, нашето бъдеще”

Светослав Георгиев завършва бакалавърска програма „История“ (2017 г.) и магистърска програма „История. Българска история“ (2021 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2021 г. се обучава в докторска програма „История на България (Средновековна българска история)“ към Историческия факултет на Великотърновския университет. От 2017 г. работи като учител по история и география в ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич. От 2019 г. работи и като учител по история Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ – гр. Добрич.


Драгомир Дачев

Учител по история в Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - Велико Търново

Аз избрах Великотърновския университет!

Драгомир Дачев завършва бакалавърска програма „История“ (2013 г.) и магистърска програма „Философия“ (2019 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2020 г. се обучава в докторска програма „Методика на обучението по история“ към Историческия факултет на Великотърновския университет. В периода 2013-2017 г. работи като учител по история и цивилизации в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени. От 2017 г. работи като учител по история и цивилизации в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. От 2016 г. работи в съдействие с The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights при организирането на ежегодни семинари за обучение на учители от цяла България по темите за Холокоста и социалната справедливост.


Миглена Николова

Миглена Николова завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2005 г. През 2012 г. завършва и магистърска степен по етнология във ВТУ. От 2011 год. работи в Регионален исторически музей - Плевен, а от 2015 г. е ръководител направление „Етнография” към музея.


Борислава Петрова

Борислава Петрова завършва бакалавърска програма по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2006 г. Има завършени магистърски програми „Медии и реклама“ и „Музеология“ отново във ВТУ, както и придобита ОНС „доктор“ по Етнология във ВТУ (2020 г.). От началото на 2014 г. работи като уредник в къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и отговаря за Етнографския център в града. От септември 2017 г. е директор на къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот, а от април 2024 г. е избрана за главен асистент по Етнология към катедра „Нова и най-нова история на България“ в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.


Илияна Ганчева

Илияна Ганчева завършва бакалавърска степен по Етнология през 2006 г. и магистърска степен „Културен туризъм. Културно-историческо наследство” през 2007 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2015 г. е доктор по Етнология. Към настоящия момент работи като преподавател по Етнология към катедра „Нова и най-нова история на България”, Исторически Факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Калина Дуралийска

Калина Дуралийска завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2007 г. Реализира се като уредник, завеждащ отдел Етнография в „Градски Исторически музей”-гр. Карлово.


Христо Захариев

Христо Захариев завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2007 г. Реализира се като уредник в Музей на розата – гр. Карлово.


Николина Райкова

Николина Райкова завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2007 г. Реализира се като уредник към Общински Исторически музей, гр. Ивайловград.


Илия Вълев

Илия Вълев завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – бакалавърска (2004 – 2008 г.) и магистърска (2008 – 2009 г.) програма по Етнология. През 2012 г. спечелва конкурс за редовен докторант към катедра „Нова и най-нова история на България“ при ВТУ, а в началото на 2016 г. успешно защитава дисертация на тема „Етнокултурна характеристика на казармата през социализма (1944 – 1989 г.) и става доктор по етнология. Професионалната му кариера започва през 2009 г. като уредник в Етнографски музей на открито „Етър“ – гр. Габрово. От края на 2015 г. е уредник в Регионален исторически музей – Велико Търново.


Венета Кулинова

Венета Кулинова – през 2008 г. завършва бакалавърска степен по „Етнология” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий, след което завършва през 2009 г. магистърска програма „Културен туризъм” към ВТУ. Към настоящия момент работи „Специалист туризъм” към „Бохемия” ЕООД.


Арзие Пастърмаджиева

Арзие Пастърмаджиева – през 2008 г. завършва бакалавърска степен по "Етнология" във ВТУ. В периода 2009 - 2012 г. работи като уредник в РИМ Велико Търново. От 2014 г. работи като учител по български език в Стокхолм, Кралство Швеция.


Милена Драгнева

Милена Драгнева завършва магистърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2008 г. Работи като уредник в Исторически музей – гр. Провадия.


Мария Григорова

Мария Григорова завършва магистърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2009 г. Работи в Етнографски музей – гр. Пловдив.


Цветомира Козарева

Цветомира Козарева завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2011 г. Работи като учител по история в СОУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец.


Мария Бърнева

Мария Бърнева, завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2012 г. Към настоящия момент работи като уредник към „Музей на гурбетчийското градинарство”, гр. Лясковец.


Петя Маноилова

Петя Маноилова, завършва бакалавърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2013 г. Към настоящия момент работи като уредник към „Исторически музей”, гр. Панагюрище.


Деница Брезоева

Деница Брезоева, завършва бакалавърска степен, спец. Етнология, випуск 2015 г. Месторабота - екскурзовод към Регионален Исторически музей, гр. Силистра.


Татяна Щерева

Татяна Щерева, завършва магистърска степен по етнология през 2013 г. Работи в РИМ – гр. Варна, отдел „Етнография“ като уредник - фондохранител.


Теменуга Козарева

Теменуга Козарева, завършва магистърска степен по етнология през 2013 г. Работи като етнограф в Исторически музей – гр. Горна Оряховица.


Златка Антова

Златка Антова, през 2013 г. завършва Магистърска степен, специалност „Етнология”. Месторабота: Регионален исторически музей – Варна, главен уредник и завеждащ отдел „Най-нова история“.


Мариана Нуцова

Мариана Нуцова завършва магистърска степен по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2018 г. Работи в Сдружение „Европейска асоциация на фолклорните фестивали“ – гр. В. Търново.


Йордан Йорданов

Йордан Йорданов завършва бакалавърска програма „История“ (2013 г.) и магистърска програма „История и теория на държавното управление“ (2015 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2019 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по „Нова и най-нова обща история (Нова обща история)“ отново във ВТУ. Понастоящем заема академичната длъжност „главен асистент“ към катедра „Нова и най-нова обща история“.


Спаска Шуманова

Спаска Шуманова придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България (Съвременна история на България) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като главен експерт в Централен държавен архив, гр. София.


Ирена Радева

Ирена Радева придобива образователната и научна степен „доктор“ по Методика на обучението по география във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент заема длъжността началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионално управление на образованието, гр. Варна.


Слави Димитров

Слави Димитров придобива образователната и научна степен „доктор“ по Нова и най-нова обща история (Нова обща история) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като екскурзовод в Туристически комплекс ,,Ковачевско кале“, гр. Попово.


Милен Николов

Милен Николов придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България (Средновековна българска история) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. през 2019 г. Към настоящия момент заема длъжността директор на Регионален исторически музей, гр. Бургас.


Йордан Минчев

Йордан Минчев придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. – Възраждане) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като главен учител в СУ „Иван Н. Момчилов“, гр. Елена.


Димитрина Александрова

Димитрина Александрова придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България (История на България XVII-XIX в.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като учител в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Варна.


Надя Тошмакова

Надя Тошмакова придобива образователната и научна степен „доктор“ по Етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като експерт в Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Велико Търново.


Невян Митев

Невян Митев придобива образователната и научна степен „доктор“ по История на България (История на българските земи през XV-XVII век) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като с старши експерт в Национален военноисторически музей, филиал Парк-музей „Владислав Варненчик“, гр. Варна.


Лъчезар Йорданов

Лъчезар Йорданов придобива образователната и научна степен „доктор“ по Методика на обучението по география във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като учител по английски език в ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново.


Лейля Шефкъ

Лейля Шефкъ придобива образователната и научна степен „доктор“ по Социално-икономическа география във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като асистент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен.


Стоян Михайлов

Стоян Михайлов придобива образователната и научна степен „доктор“ по Археология (Средновековна българска и византийска нумизматика) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като главен асистент в Национален археологически институт с музей към БАН – Филиал Велико Търново.


Таня Петкова

Таня Петкова придобива образователната и научна степен „доктор“ по Социално-икономическа география във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г. Към настоящия момент работи като отчетник счетоводство в „Пасат Електроникс“ ООД.


Десислава Игнатова-Николова

Десислава Игнатова-Николова придобива образователната и научна степен „доктор“ по Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история) през 2018 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като библиотекар в отдел „Обработка на данни за постъпили нови книги от покупка и дарение“, Общинска библиотека, гр. Горна Оряховица.


Димитър Байчев

Димитър Байчев завършва специалност „Балканистика“ във ВТУ, а понастоящем докторант към Историческия факултет по научна специалност История на България (Нова история на България XVIII-XIX в. – Възраждане). От 2019 г. работи като лектор в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.


Десислава Симеонова

Десислава Симеонова завършва бакалавърска степен по Български език и география през 2017 г. и магистърска степен по География и икономика през 2019 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител по География и икономика в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, гр. Велико Търново. Докторант е по научна специалност „Социално-икономическа география (Регионално развитие)“ към катедра „География“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Член е на Общинския съвет на община Дряново (мандат 2019-2023).


Павлин Василев

Павлин Василев завършва бакалавърска степен по Български език и география през 2017 г. и магистърска степен по География и икономика през 2019 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Първоначално се реализира като медиатор в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Асеново, община Стражица. Понастоящем работи като възпитател и учител по География в 5, 6 и 7 клас.


Савина Блажева

Савина Блажева завършва бакалавърска степен по Български език и география през 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени.


Павел Петров

Павел Петров завършва бакалавърска степен по История и география през 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От декември 2018 г. е докторант по направление Нова и най-нова обща история (Нова обща история) към Историческия факултет на ВТУ. Към настоящия момент работи като учител по История в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна.


Невена Недялкова

Невена Недялкова завършва бакалавърска степен по История и география през 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител в IV Езикова Гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.


Тихомир Лалов

Тихомир Лалов завършва бакалавърска степен по География през 2018 г. и магистърска степен по География и икономика през 2019 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като възпитател и учител по География и икономика в Средно училище „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново.


Кирил Илиев

Кирил Илиев завършва бакалавърска степен по География през 2018 г. и магистърска степен по География и икономика през 2019 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител в ОУ ,,Христо Ботев“, с. Ботево, община Тунджа.


Николай Георгиев

Николай Георгиев завършва бакалавърска степен по История и география през 2018 г. и магистърска степен по География и икономика през 2019 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител по История и цивилизация и География и икономика в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Павликени.


Антон Ванчев

Антон Ванчев завършва бакалавърска степен по Български език и география през 2018 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител по География и икономика в СУ „Васил Левски“, гр. Хасково.


Иван Николов

Иван Николов завършва бакалавърска степен по Български език и география през 2018 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител по География и икономика и Български език и литература в СУ „Иван Николов Момчилов“, гр. Елена. Понастоящем се обучава в магистърска програма Теология към Великотърновския университет.


Емил Стаменов

Емил Стаменов завършва бакалавърска степен по История и география през 2018 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител в ОУ „Отец Паисий“, с. Борован, обл. Враца.


Беатрис Бойкова

Беатрис Бойкова завършва бакалавърска степен по География (2018 г.) и магистърска степен по География и икономика (2019 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент се обучава в докторска програма „Социално-икономическа география“. Работи като експерт в Университетския компютърно-информационен център във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Светлин Стоянов

Светлин Стоянов завършва бакалавърска програма „География“ (2019 г.) и магистърска програма „История и цивилизации“ (2021 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към настоящия момент работи като учител по география и икономика в СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас.


Илхан Куртаджъ

Илхан Куртаджъ завършва специалност История, бакалавърска степен през 2018 г. и магистърска степен История на България през 2019 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Понастоящем е учител по История и цивилизация и География и икономика в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Търнене, община Плевен.


Христиан Русев

Христиан Русев завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по история и философия. Понастоящем е учител в Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново.


Явор Генов

Учителят има висша цел и дълг да помага на поколенията

Явор Генов завършва бакалавърска програма „История“ (2015 г.) и магистърска програма „География и икономика“ (2018 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2020 г. се обучава в докторска програма „История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)“ към Историческия факултет на Великотърновския университет. От 2019 г. работи като учител по история и цивилизации и по география и икономика в СУ „Георги Измирлиев“ – гр. Горна Оряховица.


Георги Георгиев

Георги Георгиев завършва бакалавърска степен по История. Понастоящем е учител в ПГХ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.


Марина Мандичева

Марина Мандичева завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по история и чужд език. От 2019 г. работи като учител в ПЕГ „Проф. д-р А. Златаров“, гр. Велико Търново.


Мариела Семова

Мариела Семова завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по история и чужд език, а понастоящем се обучава в докторска програма История на България (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. – Възраждане) към Историческия факултет на ВТУ. От 2019 г. работи като учител в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново.


Георги Занков

Георги Занков, завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по история и чужд език в Историческия факултет на ВТУ. От 2019 г. е учител в ПЕГ „Никола Вапцаров“, гр. Шумен.


Клара Костадинова

Клара Костадинова завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по история и география, задочна форма на обучение, в Историческия факултет на ВТУ. От 2019 г. работи като учител в ПГОТ „Христо Ботев“ – гр. Плевен. От 2021 г. се обучава в докторска програма „Социално-икономическа география (Регионално развитие)“ към Историческия факултет на Великотърновския университет.


Илияна Йошовска

Илияна Йошовска завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по история и география, задочна форма на обучение, в Историческия факултет на ВТУ. От 2019 г. е учител в ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец, обл. София.


Марина Димитрова

Марина Димитрова завършва бакалавърска степен по Педагогика на обучението по български език и история, задочна форма на обучение, в Историческия факултет на ВТУ. От 2019 г. е учител в ПГТ „Христо Смирненски“, гр. Разград.


Олга Петкова

Олга Петкова е завършила специалност История в Историческия факултет на ВТУ. Работила е като секретар на факултетска канцелария на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2019 г. е учител в СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново.


Антоанета Каменова

Антоанета Каменова е завършила бакалавърска степен по „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и от 2019 г. работи като учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Баница, обл. Враца.


Соня Михайлова

Соня Михайлова е завършила бакалавърска степен по „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и от 2019 г. работи като учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Баница, обл. Враца.


Елена Салтирова

Елена Салтирова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по история и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и от 2019 г. работи като учител в ПГТЕ „Христо Ботев“, гр. Монтана.


Младенка Григорова

Младенка Григорова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по история и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и от 2019 г. работи като учител в ПГТЕ „Христо Ботев“, гр. Монтана.


Цена Димитрова

Цена Димитрова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по история и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и от 2019 година работи като учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Враца.


Ива Иванова

Ива Иванова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по история и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и понастоящем работи като учител в СУ „Козма Тричков“, гр. Враца.


Поля Ангелова

Поля Ангелова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по история и чужд език“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и понастоящем работи като учител в СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра, обл. Враца.


Ирена Христова

Ирена Христова е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и понастоящем работи като учител в ОУ „Васил Кънчов“, с. Моравица, община Мездра, обл. Враца.


Яница Георгиева

Яница Георгиева е завършила бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца и понастоящем работи като учител в ОУ „Васил Левски“, с. Ракево, община Криводол, обл. Враца.


Първолета Стефанова

Първолета Стефанова е завършила с отличен успех бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по български език и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал-Враца. От 2019/2020 учебна година работи като учител в ОУ „Отец Паисий“, с. Софрониево, община Мизия, обл. Враца.


Теодора Йонкова

Теодора Йонкова завършва бакалавърска програма „Приложна лингвистика (английски език и китайски език)“ (2012 г.) и магистърска програма „Транслатология с английски език“ (2013 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2020 г. придобива ОНС „доктор“ по „Етнология“ отново във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2019 г. работи като асистент в катедра „Класически и източни езици и култури“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.


Васка Белчовска-Неделчева

Васка Белчовска-Неделчева завършва бакалавърска програма „Археология“ през 2006 г., през 2008 г. завършва магистърската програма „Археология“ и магистърска програма „Културен туризъм“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по „Културно-историческо наследство“ отново във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2010 г. работи като учител и от 2018 г. като заместник-директор учебно-производствена дейност в Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ в гр. Попово. От 2021 г. е хоноруван преподавател към катедра „География“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Мустафа Емурла

Мустафа Емурла завършва магистърска степен по „История и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1992 г., а през 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по „История на България (Нова история на България )“ отново във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 1994 г. работи като директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Горно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали.


Ивелин Савов

Ивелин Савов завършва магистърската програма „Философия“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2000 г., а през 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по „История на България (Нова история на България XVIII-XIX в. – Възраждане)“ отново във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2020 г. работи като инспектор в ДАМТН – гр. Русе.


Светлозара Колева

Светлозара Колева завършва магистърска степен по „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1983 г. През 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по „Етнология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 1989 г. работи като уредник в отдел „Етнография“ в Регионален исторически музей – гр. Варна.


Дарина Колева

Дарина Колева завършва магистърска степен по „Българска филология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1989 г. През 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по „История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)“. От 2000 г. работи като главен експерт в Държавен архив – гр. Разград.


Дария Тошкова

Дария Тошкова завършва бакалавърската програма „География“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2021 г. е социален работник в отдел – „Социална закрила“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Чирпан.


Джелал Фаик

Джелал Фаик завършва бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2016 г. е главен секретар на Главно мюфтийство – гр. София.


Едиз Акифов

Едиз Акифов завършва бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като учител в СУ „Христо Ботев“ – гр. Кубрат.


Елисавета Бенева-Тодорова

Елисавета Бенева-Тодорова завършва бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като учител в СУ „Димитър Матевски“ – гр. Пловдив.


Емине Дерменджиева

Емине Дерменджиева завършва бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2012 г. е социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“.


Иван Димитров

Иван Димитров завършва бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2021 г. работи като учител по география и икономика в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен.


Петър Лишков

Петър Лишков завършва бакалавърската програма „Педагогика на обучението по история и география“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2019 г. работи като уредник в Историческия музей в гр. Бяла, обл. Русе.


Албена Янева

Албена Янева завършва магистърската програма „География и икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2022 г. Работи като учител по география и икономика в СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина.


Габриела Николова

Габриела Николова завършва магистърската програма „География и икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като учител – ГЦОУД и като лектор по география и икономика в ОУ „Христо Ботев“, гр. Велико Търново.


Димитър Шанов

Димитър Шанов завършва магистърската програма „География и икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като учител  в ОБУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Ямбол.


Лилия Арсова

Лилия Арсова завършва магистърската програма „География и икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2007 г. работи като старши учител в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Годеч.


Неслихан Варадлъ

Неслихан Варадлъ завършва магистърската програма „География и икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2022 г. Работи като учител по география и икономика в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград.


Петя Коларова

Петя Коларова завършва магистърската програма „География и икономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2002 г. работи като старши учител в Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа.


Тихомир Лалов

Тихомир Лалов завършва бакалавърската програма „География“ (2020 г.) и магистърската програма „География и икономика“ (2021 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2019 г. работи като учител ЦДО и учител по география и икономика в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново.


Християн Торлозов

Християн Торлозов завършва бакалавърската програма „География“ (2020 г.) и магистърската програма „География и икономика“ (2021 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работи като учител по география и икономика в ОУ „Юрий Гагарин“, гр. Сливен.


Драгомира Владева-Неделчева

Драгомира Владева-Неделчева завършва магистърската програма „Педагогика на обучението по история“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като старши учител в СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен.


Росица Василева

Росица Василева завършва магистърската програма „Педагогика на обучението по история“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2013 г. работи като ресурсен учител в РЦПППО, гр. Хасково.


Станислава Минева

Станислава Минева завършва магистърската програма „Културен туризъм“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. От 2017 г. работи като етнолог в Регионалния исторически музей в гр. Ямбол.


Лиляна Серкьова

Лиляна Серкьова завършва магистърската програма „Културен туризъм“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като старши учител в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, гр. Карлово.


Десислава Маркова

Десислава Маркова завършва магистърската програма „Културно-историческо наследство (Културен туризъм)“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г. Работи като уредник в Историческия музей в гр. Тутракан.


Георги Кънчев

Има много начини да промениш бъдещето. Един от тях е, като научиш децата да променят бъдещето!

Георги Кънчев завършва бакалавърска програма „Политология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистърска програма „История и цивилизации“ (2019 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2020 г. се обучава в докторска програма „История на България (Средновековна българска история)“ към Историческия факултет на Великотърновския университет. От 2018 г. работи като учител в ОбУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле, обл. Пловдив.


Донка Андреева

Донка Андреева завършва магистърска степен по „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1988 г. През 2020 г. придобива ОНС „доктор“ по „История на България (Нова история на България ХVІІІ–ХІХ в. – Възраждане)“. От 2005 г. работи като старши учител в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.


Светлана Ганчева

Светлана Ганчева завършва магистърска степен по „Археология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2004 г. През 2020 г. придобива ОНС „доктор“ по „Стара история (История на стария свят)“. От 2005 г. работи като уредник отдел „Археология“ в Регионален исторически музей, гр. Силистра.


Симеон Цветков

Симеон Цветков завършва магистърска степен по „Балканистика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2001 г. През 2020 г. придобива ОНС „доктор“ по „История на България (Нова история на България)“. От 2008 г. работи като уредник отдел „Етнография“ в Регионален исторически музей, гр. Велико Търново.


Ева Димитрова

Ева Димитрова през 2013 г. завършва бакалавърската програма по „Археология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, през 2015 г. завършва магистърската програма „Археология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по „Археология (Римска археология)“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2022 г. работи като асистент в катедра „Археология“ при Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.


Христина Проданова

Христина Проданова е географ, ландшафтен еколог. Две от дипломите си придобива във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – за бакалавър по „История и география“ през юли 2013 г. и за доктор по „Физическа география и ландшафтознание“ през април 2022 г. Има 3-годишен опит като учител по история и по география в ОУ „Елин Пелин“, общ. Г. Оряховица и в столичното НУИИ „Илия Петров“; и над 4-годишен опит като учен. От 2018 г. работи в Националния институт по геофизика, геодезия и география – Българска академия на науките (НИГГГ – БАН) като специалист географ и асистент, а от есента на 2022 г. като главен асистент по „Картография и ГИС“. Член е на Изпълнителното бюро на Българското географско дружество (БГД) и управляващ редактор на списанието “Journal of the Bulgarian Geographical Society” (JBGS). От август 2022 г. е определена за втори национален координатор на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES).


Пламена Кирова

Пламена Кирова завършва магистърска програма „Етнология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2018 г. През 2023 г. придобива ОНС „доктор“ по „Етнология“ отново във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2007 г. работи като уредник в Етнографската експозиция на Регионален исторически музей Бургас, а от 2009 г. е главен уредник.


Галин Димитров

Галин Димитров завършва „Български език и история“ през 1994 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, през 2017 г. завършва магистърската програма „Културно-историческо наследство в България и Русия“ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2022 г. придобива ОНС „доктор“ по „История на България“ отново във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2000 г. работи като специалист в Дирекция ВИМ – Плевен. Главен уредник, ръководител отдел „Научно-експозиционен, фондове и научен архив“ в Регионален военноисторически музей – Плевен.


Преслав Пейчев

Преслав Пейчев завършва бакалавърска програма „История и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2022 г. От 2022 г. работи като учител в Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Добрич.


Иван Петров

Иван Петров завършва магистърска програма „История. Българска история“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2022 г. От 2022 г. работи като учител по история и цивилизации в Основно училище „Ран Босилек“ – гр. Габрово.


Ралица Василева

Ралица Василева завършва бакалавърска програма „История“ (2014 г.) и магистърска програма „Регионално развитие“ (2017 г.) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Понастоящем работи в Регионално управление на образованието – Сливен като старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия.


Владимир Брязов

Владимир Брязов завършва бакалавърска програма „История“ (2018 г.) и магистърска програма „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ (2022 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2019 г. работи като учител по история и цивилизации. Към настоящия момент е учител в Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч.


Генчо Генчев

Генчо Генчев завършва магистърска програма „Културен туризъм“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий “ през 2019 г. През 2021 г. придобива ОНС „доктор“ по Етнология отново във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий “. От 2007 до 2015 г. е кмет на село Царевец, община Свищов, а от 2015 до момента е кмет на община Свищов.

СПОДЕЛИ В