Факултетски сътрудници към УКЦ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Христина Атанасова Христова

доц. д-р Полина Валентинова Цончева

доц. д-р Владимир Иванов Донев

доц. д-р Наталия Димитрова Пенева

доц. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова

доц. д-р Станка Бонова Дойчинова

гл.ас. д-р Иван Ангелов Димитров

гл.ас. д-р Георги Николов Игнатов

гл.ас. д-р Силвия Михайлеску

гл.ас. д-р Красимир Христакиев Христакиев

гл.ас. д-р Силвия Петева Коева

гл.ас. д-р Милена Иванова Иванова

ас. Кристиана Петева Коджабашева


ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. дн Теодора Михайлова Давидова

доц. д-р Росица Димитрова Димкова

гл.ас. д-р Борислава Илиева Иванова

гл.ас. д-р Христина Руменова Фидосиева

гл. ас. д-р Стефан Маринов Печикамъков

гл. ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска

ас. д-р Иван Николаев Сираков


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

гл. ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

гл. ас. д-р Татяна Миткова Димитрова

гл. ас. д-р Светлана Ненчева Лакова

гл .ас. д-р Надежда Стоянова Костадинова

гл.ас. д-р Янка Атанасова Павлова

ас. д-р Теодор Милков Тодоров

ас. д-р Росен Илиянов Колев


ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 

доц. д-р Деница Василева Узунова

доц д-р Иван Стойков Стоянов

гл. ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева

гл. ас. д-р Златинка Костадинова Георгиева

ас. д-р Александър Романов УзуновФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

доц. д-р Марина Теофилова Теофилова


ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев


ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

гл. ас. д-р Анета Николова Петрова

доц. Евгений Русанов Николов

гл. ас. д-р Стефка Петрова Кънчева


ФИЛИАЛ - ВРАЦА

доц. д-р Светлана Петкова Ангелова

ас. д-р Димитър Наполеонов Баев

преп. Лилия Александрова Георгиева-Иванова


ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН

гл. ас. д-р Венцислав Руменов Петров

СПОДЕЛИ В