Факултетски сътрудници към УКЦ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Христина Атанасова Христова

Контакти:


проф. дфн Маргрета Любомирова Григорова

Контакти:


гл. ас. д-р Полина Валентинова Цончева

Контакти:


гл.ас.д-р Николай Кънчев Попов

Контакти:


гл.ас.д-р Иван Ангелов Димитров

Контакти:


доц. д-р Силвия Атанасова Великова

Контакти:


гл.ас.д-р Красимир Христакиев Христакиев

Контакти:


гл.ас.д-р Силвия Петева Коева

Контакти:


гл. ас. д-р Георги Николов Игнатов

Контакти:


гл. ас. д-р Силвия Михайлеску

Контакти:


доц. д-р Наталия Димитрова Пенева

Контакти:


гл. ас. д-р Мая Ангелова-Анастасова

Контакти:


ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

гл.ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова

Контакти:


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Светослав Стефанов Стефанов

Контакти:


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов

Контакти:


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

гл. ас. д-р Иван Димитров Стоянов

Контакти:


ас. д-р Светлана Ненчева Лакова

Контакти:


ас. д-р Сергей Румянов Радуканов

Контакти:


ас. Стефка Петкова Иванова

Контакти:


ас. Надежда Стоянова Костадинова

Контакти:


ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

гл.ас. д-р Деница Василева Узунова

Контакти:


гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова

Контакти:


ас. Златинка Костадинова Георгиева

Контакти:


ас. Манол Николов Манолов

Контакти:ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

Контакти:


ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

Контакти:


ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

гл.ас. д-р Росен Георгиев Русанов

Контакти:


ФИЛИАЛ - ВРАЦА

доц. д-р Иван Миленски

Контакти:


гл. ас. д-р Мариан Ангелов

Контакти:


преп. Лилия Александрова

Контакти:


гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова

Контакти:


ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН

ас. Венцислав Руменов Петров

Контакти:

СПОДЕЛИ В