MikroTik Академия при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

 

 

Mikrotikls SIA, известна като MikroTik, е сред бързо развиващите се компании, производители на маршрутизиращо и безжично комуникационно оборудване. Основната дейност на компанията е свързана с осигуряването на най-разнообразни приложения, реализирани чрез операционната система MikroTik RouterOS, както при крайни клиентски устройства, така и във високотехнологични центрове за данни.

Академичната програма на MikroTik е насочена към образователни институции като университети, колежи, технологични училища и др., които предлагат обучение в областта на компютърните мрежи базирано на MikroTik RouterOS. 

Знанията и уменията, придобивани в MikroTik академията, създават предпоставки за успешна реализация на студентите в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси. Обучението се извършва по учебна програма, която е синхронизирана с изискванията на схемата за MikroTik Certified Network Associate (MTCNA).

 

Академична програма на MikroTik

 

СПОДЕЛИ В