Проект "Студентски практики - фаза 2"

КЪМ САМОРЕГИСТРИРАНИТЕ СТУДЕНТИ В СИСТЕМАТА

ОТНОСНО ПРАВОТО ЗА ВТОРО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАСтудентите, които са завършили успешно практиките си, могат да получат удостоверенията си за завършено практическо обучение по проект "Студентски практики – фаза 2" в Университетския кариерен център при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Корпус № 5, вход “Север”, ет. 2, каб. 215.

СПОДЕЛИ В