Проект "Студентски практики - фаза 2"

Условия за приключване на практическите обучения

Уважаеми участници в проект "Студентски практики - Фаза 2",
във връзка с приближаващия край на проекта Ви напомняме, че всички стартирали и все още неприключили практически обучения трябва да приключат по график (с отработени 240 часа) най-късно до 17.10.2023 г. (вкл.), респ. с финално потвърждаване на практиките от студент, ментор, академичен наставник и екип на висшето училище до 16.11.2023 г. (вкл.). Неприключилите в посочените срокове практически обучения, няма как да бъдат финансирани по настоящия проект.

С уважение,
Екип за организация и управление на проекта МОН


КЪМ САМОРЕГИСТРИРАНИТЕ СТУДЕНТИ В СИСТЕМАТА

ОТНОСНО ПРАВОТО ЗА ВТОРО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАСтудентите, които са завършили успешно практиките си, могат да получат удостоверенията си за завършено практическо обучение по проект "Студентски практики – фаза 2" в Университетския кариерен център при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Корпус № 5, вход “Север”, ет. 2, каб. 215.

СПОДЕЛИ В