ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ – І КУРС, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Г Р А Ф И К  

НА ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Дата

Час

Зала

Л/У

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

01.09.

8.00 – 13.00

427

Л

Теория и методология на географската наука

Проф. д-р Стела Дерменджиева

14.00 – 19.00

427

Л

Теория и методология на географската наука

Проф. д-р Стела Дерменджиева

02.09.

8.00 – 13.00

427

Л

Теория и методология на географската наука

Проф. д-р Стела Дерменджиева

14.00 – 19.00

427

Л

Теория и методология на географската наука

Проф. д-р Стела Дерменджиева

03.09.

8.00 – 13.00

427

Л

Теория и методология на географската наука

Проф. д-р Стела Дерменджиева

14.00 – 19.00

427

Л

Теория и методология на географската наука

Проф. д-р Стела Дерменджиева

04.09

8.00 – 13.00

316

Л

Геология и геоморфология

Доц. д-р Маринела Агаларева

14.00 – 19.00

412

Л

Геология и геоморфология

Доц. д-р Маринела Агаларева

05.09

8.00 – 13.00

412

Л

Геология и геоморфология

Доц. д-р Маринела Агаларева

14.00 – 19.00

412

Л

Геология и геоморфология

Доц. д-р Маринела Агаларева

06.09

8.00 – 13.00

412

Л

Геология и геоморфология

Доц. д-р Маринела Агаларева

14.00 – 19.00

412

Л

Геология и геоморфология

Доц. д-р Маринела Агаларева

07.09.

8.00 – 13.00

412

Л

Географско краезнание

Доц. д-р Петя Събева

14.00 – 19.00

412

Л

Географско краезнание

Доц. д-р Петя Събева

08.09.

8.00 – 13.00

412

Л

Географско краезнание

Доц. д-р Петя Събева

14.00 – 19.00

414

Л

Географско краезнание

Доц. д-р Петя Събева

09.09.

8.00 – 13.00

414

Л

Географско краезнание

Доц. д-р Петя Събева

14.00 – 19.00

414

Л

Географско краезнание

Доц. д-р Петя Събева

10.09.

8.00 – 13.00

413

Л

История на европейската идея

Проф. д-р Валентин Спиридонов

14.00 – 19.00

200Б

Л

Теория и методология на историята

Доц. д-р Виолета Петрова

11.09.

8.00 – 13.00

413

Л

История на европейската идея

Проф. д-р Валентин Спиридонов

14.00 – 19.00

200Б

Л

Теория и методология на историята

Доц. д-р Виолета Петрова

12.09.

8.00 – 13.00

414

Л

История на европейската идея

Проф. д-р Валентин Спиридонов

14.00 – 19.00

200Б

Л

Теория и методология на историята

Доц. д-р Виолета Петрова

13.09.

8.00 – 13.00

413

Л

Документалистика и архивистика

Доц. д-р Анка Игнатова

14.00 – 19.00

413

Л

Документалистика и архивистика

Доц. д-р Анка Игнатова

14.09.

8.00 – 13.00

413

Л

Документалистика и архивистика

Доц. д-р Анка Игнатова

14.00 – 19.00

413

Л

Документалистика и архивистика

Доц. д-р Анка Игнатова

15.09.

8.00 – 13.00

413

Л

Документалистика и архивистика

Доц. д-р Анка Игнатова

14.00 – 19.00

413

Л

Документалистика и архивистика

Доц. д-р Анка Игнатова

16.09.

8.00 – 13.00

429

Л

Археология на българските земи

Гл. ас. д-р Таня Джанфезова

14.00 – 19.00

429

Л

Археология на българските земи

Гл. ас. д-р Таня Джанфезова

17.09.

8.00 – 13.00

429

Л

Археология на българските земи

Гл. ас. д-р Таня Джанфезова

14.00 – 19.00

318

Л

История на древните общества

Доц. д-р Стела Монева

18.09.

8.00 – 13.00

318

Л

История на древните общества

Доц. д-р Стела Монева

14.00 – 19.00

318

Л

История на древните общества

Доц. д-р Стела Монева

19.09.

8.00 – 13.00

417

Л

История на древните общества

Доц. д-р Стела Монева

14.00 – 19.00

417

Л

История на древните общества

Доц. д-р Стела Монева

20.09.

8.00 – 13.00

319

Л

История на древните общества

Доц. д-р Стела Монева

14.00 – 19.00

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В