Тюторна система

Списък с академичните наставници на студентите от спец. „Право” за периода 2022/2023 г.

Определен с Решение на Факултетен съвет на Юридическия факултет на основание чл. 21в, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите  за специалност „Право“, редовно и задочно обучение, както следва:

  1. Първи курс специалност „Право“, редовно и задочно обучение:

  2. Втори курс специалност „Право“, редовно и задочно обучение:

  3. Трети курс специалност „Право“, редовно и задочно обучение:

  4. Четвърти курс специалност „Право“, редовно и задочно обучение:

  5. Пети курс специалност „Право“, редовно и задочно обучение:
СПОДЕЛИ В