Кандидатстудентска информация 2024

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Кандидатстудентски курсове и консултации


График на изпитите

За явяване на конкурсен кандидатстудентски изпит не се изискват положен ДЗИ и диплома за средно образование.

Университетски конкурсни изпити

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Дата

Час

Изпит

Април

20 април 2024 г.

 8:00

Конкурсен изпит – част I

21 април 2024 г.

 8:00

Конкурсен изпит – част II

Юни

15 юни 2024 г.

 8:00

Конкурсен изпит – част I

16 юни 2024 г.

 8:00

Конкурсен изпит – част II


Специалности и балообразуване

за прием на студенти след средно образование 2024 г.


Специалности от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
образователно-квалификационна степен „бакалавър“


Изящни изкуства – графика

редовно обучение

Кандидатства се по утвърдени факултетски критерии.

I част:

  • Конкурсен изпит – рисуване на глава от натура с черен материал (молив, въглен, креда)

II част (по избор):

  • Портфолио и събеседване
  • ДЗИ по изобразително изкуство
  • Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от сред-ни специализирани художествени учили-ща (ССХУ)

Балообразуване: Оценката от I част + oценката от II част с коефициент 3 + общия успех от дипломата.
Максимален бал – 30,00

повече подробности


СПОДЕЛИ В