Списание „De Jure”

Списание „De Jure” е специализирано издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

То е предназначено за широк кръг читатели - научни работници, практикуващи юристи, студенти. Може да представлява интерес и за всички, които се интересуват от правото и свързани с него научни направления. Списанието създава дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни изследвания с важност, значимост и полезност в областта на правото.

 

Прочетете още...

СПОДЕЛИ В