Среща на Ателие "История и памет" - 14 декември 2011г.

  На 14.12.2011 се проведе втората среща на Ателие „История и памет“, на която беше гласувано ръководство на студентската организация. Участниците бяха поздравени от доц. д-р Милен Михов, ръководител на Катедра „Нова и най-нова история на България”. Младите изследователи конкретизираха основните тематични области, в рамките на които ще протече дейността на Ателието до края на тази учебна година. Следващата сбирка ще се проведе на 11 януари 2012 г. (сряда) от 16,30 часа в кабинет 538.

 

СПОДЕЛИ В