Официално връчване на дипломите на випуск 2014

На 3 април 2015 г. в Аулата на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” официално се връчиха дипломите на абсолвентите от факултет “Математика и информатика” - випуск 2014 година. Гост на церемонията бе доц. д-р Петър Берон.  

            От завършилите през 2014 година 113 абсолвенти, 28 са отличниците от ОКС “магистър”, 8 от които с пълно отличие. 29 са отличниците от ОКС “бакалавър”, 7 от специалност “Компютърни науки”, 5 от специалност “Информатика”, 3 от специалност “Математика и информатика”, 7 от специалност “Книгоиздаване” и 7 от специалност “Библиотечно-информационни дейности”.

 За отличниците, завършили образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”, бяха осигурени специални награди от спонсорите на факултета. Награди получиха и всички абсолвенти, присъствали на церемонията.

 

            Тази година тържественият ритуал се осъществява с любезното съдействие на “Тремол” ООД и "Мусала Софт" ООД.

 

Отличници на випуск 2014

Ивелин Павлинов Димов, магистър

специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

 с отличен успех 6.00

Николета Йончева Панайотова, магистър

специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

с отличен успех 6.00

Калоян Руменов Маринов, магистър

специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

 с отличен успех 6.00

Милен Светославов Георгиев, магистър

специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”

 с отличен успех 6.00

 

Васил Петков Джамбазов, магистър

специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

с отличен успех 6.00

 

Иван Венцеславов Георгиев, магистър

специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

с отличен успех 6.00

Димитър Данчев Топалов, магистър

специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

с отличен успех 6.00

Павел Иванов Христов, магистър

специалност “КН. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

с отличен успех 6.00

Любомир Георгиев Филипов, БАКАЛАВЪР

специалност “ИНФОРМАТИКА”

с отличен успех 5.99

Виктория Герасимова Бенчева, БАКАЛАВЪР

специалност “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

с отличен успех 5.98

Анета Георгиева Ангелова, БАКАЛАВЪР

специалност “КНИГОИЗДАВАНЕ”

с отличен успех 5.97

Красимира Бончева Христова, БАКАЛАВЪР

специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

с отличен успех 5.94

Теодора Радославова Джамбазова, БАКАЛАВЪР

специалност “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”

с отличен успех 5.94

 

 

КОКТЕЙЛ

 СПОДЕЛИ В