Официално връчване на дипломите на випуск 2012

На 22 февруари 2013г. официално се връчиха дипломите на абсолвентите от факултет “Математика и информатика” - випуск 2012 година. Церемонията се проведе в аудитория “Джон Атанасов”, учебен корпус 3, където декана на факултета доц. д-р Мирослав Гълъбов връчи дипломите на абсолвентите, предварително заявили своето участие. Присъстваха доц. д-р Милен Михов – помощник-ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, представители на деканското ръководство, ръководители на катедри, преподаватели, представители на работодатели, близки и приятели на абсолвентите.

 
  
 
 От завършилите през 2012 година 108 абсолвенти, 31 са отличниците от ОКС “магистър”, 10 от които с пълно отличие. 20 - от ОКС “бакалавър”, от които 14 от специалност “Компютърни науки”, 3 от специалност “Информатика” и 3 от специалност “Математика и информатика”.
 
 
За отличниците, завършили образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”, бяха осигурени специални награди от спонсорите на факултета. Награди получиха и всички абсолвенти, присъствали на церемонията.
 
Тази година тържественият ритуал се осъществи с любезното съдействие на "МУСАЛА СОФТ" ООД, “СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА” ООД и “ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД.
 
 
ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСК 2012
 
 
БОГДАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
 с отличен успех 6.00
 
 
 
БОЯН ТОДОРОВ КАСЪРОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
с отличен успех 6.00
 
 
 
 
ЕЛИСАВЕТА РОСЕНОВА ДЮЛГЕРОВА, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
 с отличен успех 6.00
 
 
 
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ АРСОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
с отличен успех 6.00
 
 
 
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”
с отличен успех 6.00
 
 
 
 
МАРТИН ОЛЕГОВ АЛЕКСАНДРОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
с отличен успех 6.00
 
 
 
ПЕТЪР ЧАВДАРОВ ДИМОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
с отличен успех 6.00
 
 
 
 
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА БЕЛЕВА - ДИМИТРОВА, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
с отличен успех 6.00
 
 
 
РОСИЦА РОСЕНОВА РАДОЕВА, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
 с отличен успех 6.00
 
 
 
ЮРИ СТЕФАНОВ СТОЙНОВ, МАГИСТЪР
специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
 с отличен успех 6.00
 
 
 
НЕВЕНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА, БАКАЛАВЪР
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
с отличен успех 5.96
 
 
 
МИРЕНА ВЛАДИМИРОВА ДОБЧЕВА, БАКАЛАВЪР
специалност “ИНФОРМАТИКА”
с отличен успех 5.92
 
 
 
КАЛОЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ, БАКАЛАВЪР
специалност “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
с отличен успех 5.74
 
 
       
 
      
 
 
* абсолвентите, желаещи да получат снимка по електронен път, могат да направят заявка на e-mail: orgmi@uni-vt.bg, посочвайки трите си имена и факултетен номер.
СПОДЕЛИ В