Официално връчване на дипломите на випуск 2011

На 17 февруари 2012г. официално се връчиха дипломите на абсолвентите от факултет “Математика и информатика” - випуск 2011 година. Церемонията се проведе в аудитория “Джон Атанасов”, учебен корпус 3, където доц. д-р Багрелия Борисова, зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество и доц. д-р Георги Тодоров, декан на факултета връчиха дипломите на абсолвентите, предварително заявили своето участие.  Присъстваха деканското ръководство,  ръководители на катедри, преподаватели,  представители на работодатели, близки и приятели на абсолвентите.  Награди получиха отличниците, завършили образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”.
            От завършилите през 2011 година 70 абсолвенти, 21 са отличниците от ОКС “магистър”, 4 от които с пълно отличие. 19 - от ОКС “бакалавър”, от които 9 от специалност «Компютърни науки», 6 от специалност «Информатика» и 4 от специалност "Математика и информатика".
 
                   
 
            На випускниците бяха раздадени награди.
 
      
 
            Тази година церемонията се осъществи с финансовата помощ на “ТРЕМОЛ” ООД гр. В. Търново.
 
      
 
ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСК 2011
 
ДОНЧЕ ИФКОВ ГОЦЕВ, МАГИСТЪР
специалност «Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ»
 с отличен успех 6.00
 
 
 
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВАМАГИСТЪР
специалност «Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ»
с отличен успех 6.00
 
 
 
ДУШАН БИКОВМАГИСТЪР
специалност «Информатика. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ»
с отличен успех 6.00
 
 
 
АНТОН НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВМАГИСТЪР
специалност «Информатика. КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ СРЕДИ»
с отличен успех 6.00
 
 
 
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ, БАКАЛАВЪР
специалност «КОМПЮТЪРНИ НАУКИ»
с отличен успех 5.85
 
 
 
ИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВАМАГИСТЪР
Специалност
 «Математика и информатика.
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА»
с отличен успех 5,78
 
 
 
ИВО АБДЕЛ – ХАКИМ РАБУШ , БАКАЛАВЪР
специалност «ИНФОРМАТИКА»
с отличен успех 5,76
 
 
 
НИКОЛЕТА ЙОНЧЕВА ПАНАЙОТОВА, БАКАЛАВЪР
специалност «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
с отличен успех 5,71
 
 
 
* абсолвентите, желаещи да получат снимка по електронен път,  да направят заявка на e-mail: orgmi@uni-vt.bg,  посочвайки трите си имена и факултетен номер.
СПОДЕЛИ В