Връзки с бизнеса и обществени организации

Факултет “Математика и информатика” поддържа контакти както с бизнеса, така и с обществените организации:

По предложение на факултет „Математика и информатика“, Великотърновския университет е сключил договори за сътрудничество с:

 • “Екстрапак” ООД гр. Велико Търново за подготовка на кадри, квалификация на персонал, реализация на млади специалисти, стажантски програми, научно-приложни разработки за решаване на технически и производствени проблеми, производство на продукти и реклама.
 • “Информационно обслужване” АД гр. Велико Търново за организиране на съвместни инициативи, проекти и обучение за студентите и преподавателите от Университета, обмен на университетски преподаватели, които да водят обучителни курсове към “Информационно обслужване” АД, участие на студенти от университета в стажантски програми, обучения и курсове, организирани от “Информационно обслужване” АД, предоставяне на учебни зали, технически средства и специализиран софтуер, за целите на съвместната проектна дейност.
 • SAP за използване на академични, образователни материали на SAP University Alliances, свързани с обучението на студентите и за вътрешно обучение на преподавателския състав.
 • Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” гр. Велико Търново за дейности, свързани с повишаване на педагогическата квалификация, дейности в полза на учениците, дейности по съвместно организиране на национални и регионални състезания и олимпиади за ученици по математика, информатика и информационни технологии, организиране на студентски и научни мероприятия, издателска дейност, обезпечаване на съвместните мероприятия.
 • Средно училище „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица за съвместни дейности, свързани с повишаване на педагогическата квалификация, съвместно организиране на национални и регионални състезания и олимпиади за ученици по математика, информатика и информационни технологии, организиране на студентски и научни мероприятие, издателска дейност и др.
 • Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски”, гр. Елхово за Дейности, свързани с повишаване на педагогическата квалификация, организиране и изнасяне на публични лекции, курсове от лекции, школи по математика, информатика и информационни технологии с участие на преподаватели от ВТУ, подготовка на ученици при провеждане на състезания и олимпиади с участие на преподаватели от ВТУ, подготвяне на съвместни научни статии и доклади под научното ръководство на преподаватели от ВТУ, предоставяне на кандидатстудентски преференции за ученици, постигнали отлични резултати от национални и международни олимпиади, и състезания по математика, информатика и информационни технологии организирани от ВТУ.
 • Съюз на печатарската индустрия в България: неправителствена организация, създадена през 2002 г. Оттогава до днес негов председател е инж. Петър Кънев, собственик на печатница „Демакс“, народен представител от 42-рото Народно събрание, зам.-председател на Комисията по икономическа политика. Главен секретар е г-н Румен Трифонов. Към момента в Съюза членуват 113 браншови и образователни структури. Целта на неговата дейност е да ги подпомага чрез участия в проекти, насочени към увеличаване на възможностите им за развитие; чрез популяризиране на тяхната работа; реализиране на специализирана квалификация в сферата на полиграфията; подпомагане на маркетинговата и рекламната им дейност и др. Партньори на Съюза на печатарската индустрия са International confederation for printing and allied industries a.i.s.b.l. и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Съюзът си сътрудничи с браншовите издания „Полиграфия”, „Опаковки и печат”, „Прографика” и „ProPack”. Негов орган е „Информационен бюлетин”, електронно информационно издание за печатна комуникация.
 • Университет  по библиотекознание и информационни технологии – София – договор за съвместно издаване и отпечатване на списание “Издател”.
 • Прайм холдинг ЕАД гр. Пловдив - договор за съвместно обучение по специалност „Софтуерно инженерство” и ремонт и оборудване на компютърни лаборатории.
 • Тремол ООД гр. Велико Търново - договор за подпомагане на  обучението и ремонт и оборудване на лаборатория по „3D графика и виртуална реалност”.
 • Ритал ЕООД гр. София - споразумение за ремонт и Oracle оборудване на лаборатория по „ Мрежова и ИТ инфраструктура”.
 • Oracle EMEA Ltd - договор за безплатно ползване на продуктите им в обучението на студентите.
 • Microsoft LTD - договор за лицензи за Microsoft Dynamics Academic Alliance
 • „ЛЕКСОРО ТЕК“ ЕООД – споразумение за сътрудничество за изпълнение на съвместни иновационни проекти, провеждане на научни изследвания, организиране и провеждане на конференции и други научни мероприятия, организиране и провеждане на съвместни обучителни семинари, тренинги, мастър класове за студенти, докторанти, постдокторанти, преподаватели и практици.
СПОДЕЛИ В