Съобщения

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ /01.09- 08.09.2017г./

 

Преподавател

Дата

Час

Зала

Гл.ас.д-р Анна Иванова

05.09.2017

11.00

501

Доц. д-р Г. Белогашев

04.09.2017

10.00

501

Доц. д-р Р. Рачев

05.09.2017

10.00

503

Доц. Т. Калейнска

01.09.2017

10.00

508

Доц . д-р А.Марковска

04.09.2017

11.00

503

Доц .д-р Мая Русева

08.09.2017

12.00

502

Проф. дн Т. Галунов

01.09.2017

10.00

501

Доц. С. Марков

06.09.2017

9.00

502

Проф. В. Митев

04.09.2017

9.00

504

Доц. д-р Иво Дочков

01.09.2017

9.00

502

Доц. Хр. Христов

07.09.2017

9.00

522

Доц. д-р Росен Русев

04.09.2017

11.00

505

Проф. В. Бузов

04.09.2017

9.00

504

Проф. дн Ф.Узунов

04.09.2017

11.00

503

Проф. дн М .Ботева

02.09.2017

10.00

502

Гл.ас д-р Олга Стоянова

05.09.2017

11.00

522

Гл.ас. д-р Ива Шишкова

07.09.2017

12.00

522

Доц.д-р М.Момов

06.09.2017

12.00

502

Гл.ас д-р Г.Стойковски

08.09.2017

12.00

В-203

Проф.  Ели Сярова

05.09.2017

11.00

504

Проф. Здравко Иванов

04.09.2017

10.00

522

Гл.ас д-р Ст.Бъчваров

05.09.2017

11.00

504

Гл.ас д-р Деница Узунова

05.09.2017

11.30

523

Гл. ас д-р Силвия Коева

04.09.2017

10.00

Ректорат

Доц. Верка Сашева

01.09.2017

10.00

621

Димитър Димитров

07.09.2017

13.00

414

Диана Нешкова

07.09.2017

13.00

414

проф . Ел. Бораджиева

05.09.2017

13.00

500

 

Преподавателите от катедра ,, Психология” с изключение на проф . Ел. Бораджиева ще провеждат  изпит на  05.09.2017г.  от  9.00  часа. – зала  500

СПОДЕЛИ В