Графичен дизайн и визуални комуникации

Специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации”, Факултет по Изобразително изкуство към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на графичния дизайн. Добре подбраният комплекс от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини дава възможност на завършилият образователно- квалификационна степен “Бакалавър“ да придобие общохудожническа и тясноспециализирана подготовка. В неговите компетенции е да създава чрез творческата си дейност неповторим естетически и духовен облик в широките аспекти на визуалната комуникация – плакат, шрифт, акцеденция, интериорен и екстериорен дизайн, телевизионна графика, WEB дизайн, архитектурна визуализация, компютърни игри, анимация и др.  Чрез натрупване на професионални и технологични познания, умения и сръчности, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи, завършилия специалността графичен дизайнер е фундаментално подготвен да проектира,  реализира и отстоява актуалната позиция на графичния и рекламен дизайн в разнообразния спектър от прояви на изобразителното изкуство в общественото пространство. В процеса на обучение се работи с високотехнологични графични програмни среди, което е причина за бързата адаптация и успешно кариерно израстване при стартиране на работа в студиа за реклама, издателски къщи, печатни и електронни медии, 3D анимация, архитектурна визуализация, телевизионна графика, интериорен и екстериорен дизайн.

  • Специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации” разполага със съвременна материално-техническа база;
  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

Учебните програми на специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации” задълбочено и изчерпателно обхващат специфичните сфери на графичния дизайн – Плакат, Приложна графика, Рекламен дизайн, Хералдика, Калиграфия, Дизайн на книгата, Шрифт,  Пространствено оформление, , Фотография, Компютърни технологии и мултимедийно проектиране, Цветознание, История на плаката и графичния дизайн, Полиграфични техники и др.

СПОДЕЛИ В