Изпитни дати

 

Дати за провеждане на кандидат-докторантски изпити – прием 2017 – 2018 г.:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

1

Педагогически науки

 

 

 

1.2

Педагогика

 

 

 

 

Теория на възпитанието и дидактика

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) 

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) 

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Специална педагогика (приобщаващо образование)

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

1.3

Педагогика на обучението по ...

 

 

 

 

Методика на обучението по география

20.09.2017

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

 

Методика на обучението по бит и техника

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Методика на обучението по музика

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Методика на обучението по изобразително изкуство (I-IV клас)

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Методика на обучението по изобразително изкуство

18.09.2017

9,00

Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

 

Методика на обучението по български език и литература (І-ІV клас)

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Методика на обучението по чужд език (английски език)

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

18.09.2017

9,00

Библиотечно-информационен център, Корпус 5

2

Хуманитарни науки

 

 

 

2.1

Филология

 

 

 

 

Българска литература (след Освобождението)

20.09.2017

9,00

Кабинет 520, Филологически факултет

 

Българска литература (Старобългарска литература)

18.09.2017

9,00

Кабинет 520, Филологически факултет

 

Фолклористика (Български фолклор)

15.09.2017

9,00

Кабинет 520, Филологически факултет

 

Славянски езици (Съвременен руски език - Морфология)

15.09.2017

9,00

Кабинет 551, Филологически факултет

 

Славянски езици (Съвременен словашки език)

14.09.2017

10,00

Кабинет 522, Филологически факултет

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Новогръцка литература)

21.09.2017

10,00

Кабинет 408 (Библиотечно-информационен център по гръцки език и култура), Сградата на Ректората

 

Теория и практика на превода (с испански език)

21.09.2017

9,30

Кабинет 548, Филологически факултет

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература)

21.09.2017

9,00

Кабинет 546, Филологически факултет

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Френска литература)

21.09.2017

9,00

Кабинет 546, Филологически факултет

2.2

История и археология

 

 

 

 

Стара история (История на стария свят)

18.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

 

Средновековна обща история

18.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

 

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

19.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

 

История на България  (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

19.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

 

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

18.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

 

История на България (Най-нова история на България)

19.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

 

История на България (История на българските земи през XV-XVII век)

15.09.2017

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

 

История на България (Средновековна българска история)

15.09.2017

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

 

Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

19.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

2.3

Философия

 

 

 

 

Философия на правото и политиката

18.09.2017

9,00

Зала В-203,Учебен корпус 5

2.4

Религия и теология

 

 

 

 

Теология (Християнска етика)

18.09.2017

8,30

Зала 13, учебен корпус 11, Православен богословски факултет

 

Теология (Пастирско богословие)

18.09.2017

8,30

Зала 13, учебен корпус 11, Православен богословски факултет

 

Теология (Литургика)

18.09.2017

8,30

Зала 13, учебен корпус 11, Православен богословски факултет

 

Теология (История на българската православна църква)

18.09.2017

8,30

Зала 13, учебен корпус 11, Православен богословски факултет

3

Социални, стопански и правни науки

 

 

 

3.1

Социология, антропология и науки за културата

 

 

 

 

Етнология

18.09.2017

9,00

Кабинет 429, Исторически факултет

3.2

Психология

 

 

 

 

Педагогическа и възрастова психология

18.09.2017

9,00

Зала В-202,Учебен корпус 5

 

Социална психология

19.09.2017

9,00

Зала В-202,Учебен корпус 5

 

Обща психология

14.09.2017

9,30

Зала В-202,Учебен корпус 5

3.3

Политически науки

 

 

 

 

Политология

20.09.2017

9,30

Зала В-202,Учебен корпус 5

3.6

Право

 

 

 

 

Гражданско и семейно право

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

 

Наказателно право

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

 

Административно право и административен процес

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

 

Конституционно право (Конституционно право на Р България)

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

 

Финансово право

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

 

Наказателно процесуално право

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

 

Граждански процес

15.09.2017

8,00

Зала 700, учебен корпус 5, Юридически факултет

3.4

Социални дейности

 

 

 

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

14.09.2017

9,00

Зала 307, Корпус 4, Стопански факултет

3.7

Администрация и управление

 

 

 

 

Икономика и управление (индустрия)

20.09.2017

9,00

Зала 307, Корпус 4, Стопански факултет

3.8

Икономика

 

 

 

 

Политическа икономия

14.09.2017

9,00

Зала 307, Корпус 4, Стопански факултет

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

16.09.2017

9,00

Зала 307, Корпус 4, Стопански факултет

 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

14.09.2017

9,00

Зала 307, Корпус 4, Стопански факултет

4

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

4.4

Науки за Земята

 

 

 

 

Социално-икономическа география (Културна география)

20.09.2019

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

 

Социално-икономическа география (Регионално развитие)

20.09.2019

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

4.6

Информатика и компютърни науки

 

 

 

 

Информатика – катедра „Информационни технологии“

19.09.2017

9,00

Зала 704, учебен корпус 3 – Факултет „Математика и информатика“

 

Информатика – катедра „Компютърни системи и технологии“

19.09.2017

9,00

Зала 301, учебен корпус 3 – Факултет „Математика и информатика“

8

Изкуства

 

 

 

8.2

Изобразително изкуство

 

 

 

 

Изкуствознание и изобразително изкуство

18.09.2017

9,00

Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

 

Изкуствознание и изобразително изкуство - Скулптура

18.09.2017

9,00

Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

 

Изкуствознание и изобразително изкуство - ГДВК

18.09.2017

9,00

Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

 

Изкуствознание и изобразително изкуство - Живопис

18.09.2017

9,00

Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

 

Изкуствознание и изобразително изкуство - Стенопис

18.09.2017

9,00

Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

 

Изкуствознание и изобразително изкуство - Църковни изкуства

18.09.2017

8,30

Зала 13, учебен корпус 11, Православен богословски факултет

 

В периода 25.09.2017 г. – 28.09.2017 г. – изпити по чужд език.

СПОДЕЛИ В