Тюторна система

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

УЧЕБНА 2023/2024 г.

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВИ КУРС

1-ВА ГРУПА  - гл. ас. д-р Даниел Георгиев Иванов

2-РА ГРУПА  -  гл. ас. д-р Екатерина Лазаринова Иванова

ВТОРИ КУРС

1-ВА ГРУПА - гл. ас. д-р Николина Милчева Джановска

          2-РА ГРУПА – доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова

ТРЕТИ КУРС

1-ВА ГРУПА - доц. д-р  Анастасия Венкова Тонкова

2-РА ГРУПА - доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

ЧЕТВЪРТИ КУРС

1-ВА ГРУПА - доц. д-р Анастасия Венкова Тонкова

2-РА ГРУПА - гл.ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова

ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ПЪРВИ КУРС   -  ЖИВОПИС - проф. д-р Илиян Лалев Лалев

ПЪРВИ КУРС   -  ГРАФИКА   -  доц. д-р  Милен Петков Джановски

ПЪРВИ КУРС   -  СКУЛПТУРА   -   доц. д-р Тодор Георгиев Ламбов

ПЪРВИ КУРС   - СТЕНОПИС   -     доц. д-р Анастасия Венкова Тонково

ПЪРВИ КУРС  - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ   

1-ВА ГРУПА  - доц. Пеньо Семов Пенев

2-РА ГРУПА  - гл.ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

ПЪРВИ КУРС    -   РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ  -  доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

ПЪРВИ КУРС - ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ - проф. д-р Светослав Ангелов Косев

ПЪРВИ КУРС - ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

_________________________________________________________________________

ВТОРИ КУРС -  ЖИВОПИС  - доц. Йордан Николаев Йорданов

ВТОРИ КУРС -  ГРАФИКА   - доц. Христо Иванов Керин

ВТОРИ КУРС -  СКУЛПТУРА  - доц. Георги Минчев Георгиев

ВТОРИ КУРС -  СТЕНОПИС   - доц. Борис Желев Георгиев

ВТОРИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

1-ВА ГРУПА  -  проф. д-р Светослав Ангелов Косев

2-РА ГРУПА  -  доц. д-р Красимира Борисова Друмева

ВТОРИ КУРС  -  РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ  -  доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

ВТОРИ КУРС - ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ - проф. д-р Светослав Ангелов Косев

ВТОРИ КУРС - ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

_________________________________________________________________________

ТРЕТИ КУРС -   ЖИВОПИС  -  проф. д-р Мартина Маринова Караиванова - Аврамова

ТРЕТИ КУРС -   ГРАФИКА   -  гл. ас. д-р Христо Георгиев Найденов

ТРЕТИ КУРС  -   СТЕНОПИС  -  проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

ТРЕТИ КУРС  -   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

1-ВА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов Пенев

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

ТРЕТИ КУРС  -  РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ  -  доц. д-р Деница Веселинова Янева

ТРЕТИ КУРС - ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ - проф. д-р Светослав Ангелов Косев

ТРЕТИ КУРС - ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

_________________________________________________________________________

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  ЖИВОПИС  -  доц. Йордан Николаев Йорданов

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  ГРАФИКА  -  доц. д-р Милен Петков Джановски

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  СТЕНОПИС  - проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

1-ВА ГРУПА  - проф. д-р Светослав Ангелов Косев

 2-РА ГРУПА  - доц. д-р Красимира Борисова Друмева

ЧЕТВЪРТИ КУРС  -  РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ  -  доц. д-р Деница Веселинова Янева

ЧЕТВЪРТИ КУРС - ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАЙН И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ - проф. д-р Светослав Ангелов Косев

ЧЕТВЪРТИ КУРС - ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

_________________________________________________________________________

СПОДЕЛИ В