За бъдещите учители по история

Ценно дарение от издателство „Просвета-София“ АД получи в началото на месец април 2014 г. колегиумът по Методика на обучението по история при катедра „Нова и най-нова история на България“ в Исторически факултет.
Пълен комплект от последните, най-нови издания на учебниците по История и цивилизация (5 – 11. клас) и Човекът и обществото (3 – 4. клас) ще имат на разположение в библиотеката на факултета студентите, избрали да получат педагогическа правоспособност. За своята теоретична и практико-приложна подготовка те могат да ползват и разнообразните допълнителни помагала като книги за учителя, тестове и работни листи. Освен това ще имат достъп до най-новите електронни учебници на издателството, което е един от пионерите в създаването на дигитални образователни ресурси на българския пазар.
Доброто партньорство между Исторически факултет и издателство „Просвета“ е потвърждение за необходимостта от обединяване на усилията и взаимна подкрепа между институциите, работещи в полето на националното образование.
 

 

Част от дарената учебна литература

СПОДЕЛИ В