Среща с участниците в експедиция "Дойран 2013"

Събитията, свързани с героизма на Българската армия в Дойранската епопея през Първата световна война, „оживяха“ в разказите на доц. д-р Милен Михов и докторант Илия Вълев по време на поредната сбирка на Ателие „История и памет“ на 14 април 2014 г. Двамата участници във Военноисторическата експедиция „Дойран 2013“ запознаха присъстващите с маршрута и резултатите от проведеното теренно проучване и семинар „Отбраната на Дойранската позиция”. Особен интерес предизвикаха веществените свидетелства на епохата, които допълниха видео- и фоторазказа за тази страница от националната военна история.
 
 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В