Среща на Ателие "История и памет" - 8 април 2013 г.

На 08 април 2013 г. Ателие „История и памет“ организира среща-дискусия, модерирана от доц. д-р Милен Михов. Изявата е част от поредицата академични лекции, свързани с репресивната политика на комунистическите партии в страните от Източния блок през втората половина на ХХ век, които преподавателите от Катедра „Нова и най-нова история на България“ представят пред участниците в Ателието. Доц. Михов направи изложение по темата: „Репресиите във Вардарска Македония след 1944 година“. Той запозна участниците с все още малко познати за историческата наука данни за репресиите, на които са подложени българите, които след Втората световна война остават да живеят в границите на новосъздадената македонска държава.

СПОДЕЛИ В