ДА ПРЕПОДАВАМЕ ХОЛОКОСТ

Да помним за бъдещето” – под това мото Ателие „История и памет” инициира идеята за обмен на опит, свързан с преподаването на Холокост в съвременното училище. Събитието е посветено на 70-годишнината от спасяването на българските евреи, която официално бе отбелязана на 10 март.
На 11 март 2013 г. в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Златарица се проведе открит урок на тема: „Холокост – да помним за бъдещето”. Инициативата бе реализирана като съвместно мероприятие между Златаришкото училище, Катедра „Нова и най-нова история на България” при Великотърновския университет и ИЦ Европа-Директно – Велико Търново.
Урокът бе воден от Пресиян Конакчиев, бакалавър – учител по История и география, настоящ магистър в Историческия факултет на търновската Алма Матер, заемащ длъжността възпитател в училището. В сборната група ученици бяха включени млади хора от 7 до 12 клас, което позволи поставянето на различни задачи, свързани със съдбата на евреите по време на Втората световна война. В заключителната част на урока ученици и гости записаха на малки цветни листчета и прочетоха на глас своите послания към бъдещите поколения, призовавайки за свят без насилие, равнопоставеност и единство в многообразието.
 

 

 

СПОДЕЛИ В