Среща на Ателие "История и памет" - 17 октомври 2012г

На първата за новата учебна година среща на Ателие „История и памет”, проведена на 17 октомври 2012 г., участниците споделиха своите впечатления от участието си в различни научни и обществени форуми. Студентите Мария Желязкова, Стефания Игнатова, Лъчезар Андреев и Пресиян Костадинов представиха презентации за студентските изяви в международни семинари по няколко проекта (виж фотоколажите).

Членовете обсъдиха и конкретизираха основните тематични области, в рамките на които ще протече дейността на Ателието през настоящата академична година. Те се обединиха около темата: „Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология”. Приоритетът на образователния дискурс като обект на изследователските търсения на студентите и поле за съответна практико-приложна работа, е пряко свързан с юбилейната годишнина, която Университетът ще чества през 2013 г.

 

СПОДЕЛИ В