Среща на Ателие "История и памет" - 2 май 2012 г.

Тази среща на Ателието имаше за цел да направи следващата крачка в полето на устната история.Теоретичното изложение на гл.ас. Виолета Петрова върху автобиографичното разказване създаде контекста, в който първият гост, приел поканата за интервю – доц. д-р Мариана Йовевска, сподели част от своята лична житейска история. Разказът на доц. Йовевска, поднесен с емоция и чувство за хумор, „върна лентата” към традициите и празниците на студентското всекидневие открая на 70-те години. Естествено, имаше и допълнителни въпроси от страна на студентите, които спонтанно влязоха в ролята на „интервюери”. Остана им задачата да транскрибират интервюто и да го архивират.

 

 

СПОДЕЛИ В