Среща на Ателие "История и памет" - 7 март 2012г.

Поредната среща на Ателие "История и памет" , която се проведе на 7 март 2012 г., постави в центъра на вниманието 2 студентски изследвания. Мария Желязкова представи своята тема "Празници и ритуали на студентите във Великотърновския университет (1963-1989) и определено провокира интереса на останалите студенти и на преподавателите. Пресиян Костадинов аргументира своя изследователски интерес към проблема, свързан със смяната на имената на българските турци. Неговото изследване е озаглавено: "Между две граници. "Голямата екскурзия" по страницине на официалните вестници (03.VІ-23.VІІ.1989 г.). Общо 3 разработки са включени в програмата на престоящата международна конференция "Комунистическите режими в Източна Европа", която ще се проведе на 20 и 21 март т.г. в зала "Европа".
<   
СПОДЕЛИ В