Среща на Ателие "История и памет" - 22 февруари 2012 г.

Срещата на Ателие "История и памет", която се състоя на 22.02.2012 г., постави началото на планираната поредица от академични лекции, свързани с репресивната политика на комунистическия режим в България. Първият лектор, гл. ас. д-р Лора Дончева, очерта основните проблеми и постижения на съвременната историография в обзорната тема: “Политическите репресии в България (1944–1953) – причини, прояви, последици”. След дискусията участниците обсъдиха предстоящата международна среща в рамките на проект OPENNESS (програма "Европа на гражданите"), в който катедра "Нова и най-нова история на България" е партньор. Трима студенти (Мария, Недялко и Пресиян) представиха своите теми за участие в международната конференция "Комунистическите режими в Източна Европа - надежди, разочарования, равносметка". Събитието, което ще се проведа на 20 март, е част от дейноститe по проекта.

         Следващата сбирка на Ателието ще бъде на 07.03.2012 г.

 

СПОДЕЛИ В