Среща на Ателие "История и памет" - 11 януари 2012г.

  Ателие "История и памет" проведе поредната си среща на 11.01.2012 г. Приетите нови членове бяха запознати с основните тематични области за изследoвателска работа. Обсъдени бяха конкретни теми за участие на студентите в организираната от катедра "Нова и най-нова история на България" международна конференция на тема: Комунистическите режими в Източна Европа - надежди, разочарования, равносметка", която ще се проведе през март 2012г.                   
                  Следващата сбирка на Ателието ще бъде на 22.02.2012г. от 16:30 часа в кабинет 538
 
 

СПОДЕЛИ В